Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Samenwerking

Bij binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen zijn de spelers voor langere tijd aan elkaar gebonden en van elkaar afhankelijk. Hoe zorg je dat die samenwerking dan goed verloopt? Met welke slimme selectiecriteria en spelregels zoek en selecteer je de juiste private partner via tenders? Hoe zorg je dat je bestemmingsplan voldoende flexibiliteit én zekerheid biedt voor alle partijen? Het programma Stedelijke Transformatie tipt op welke manieren je de onderlinge samenwerking toekomstbestendig aanvliegt en vormgeeft.

1402-Rotterdam-Marketing