Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Heerhugowaard: Stationsgebied en industriestraat

Over het project

Naam project: Stationsomgeving en industriestraat
Plaats: Gemeente Heerhugowaard
Contactpersoon: Kees Kruithof, strategisch adviseur
Marktpartij: Breddels Architecten (deel A)

Omschrijving

Het eerste bedrijventerrein van Heerhugowaard zal worden getransformeerd tot een levendig, volwaardig stedelijk gebied dat één wordt met het verder in ontwikkeling zijnde stadshart. Vooralsnog kent het binnenstedelijke transformatieproject drie in gang gezette ontwikkelingstrajecten. In totaal zijn die goed voor circa 350 woningen en 3000 m2 aan commerciële voorzieningen.

Het transformatieproject bestaat uit twee delen:

Onderdeel A:
In dit project worden twee gebouwen getransformeerd. In één gebouw worden vijftig zorgappartementen gerealiseerd. In het andere gebouw worden zestig tot zeventig gewone appartementen en een rooftop restaurant gemaakt. De doelgroepen van deze woningen zijn bewoners met een gemengd-stedelijke leefstijl en comfortzoekers in zowel de betaalbare, middeldure en dure categorie. Het bestaande P&R-terrein van de NS wordt geïncorporeerd en er komt een doorgang voor voetgangers en fietsers vanaf de Stationsweg, inclusief een ondergrondse fietsenstalling.

Onderdeel B:
Het tweede deel van het project in Heerhugowaard levert zo’n 160 appartementen, studio’s en woon-werkeenheden in verschillende financiële categorieën. Ook deze transformatie is gericht op gemengd-stedelijke leefstijlen aantrekken, met een nadruk op jonge startende huishoudens. Deel B omvat in totaal 1000 m2 aan commerciële functies.

Prominent vraagstuk

Een belangrijk vraagstuk dat speelt is het opheffen beleidsblokkades in publiek stelsel. Door beperkingen in de begrotingsregels van de gemeente kan de integraliteit van gebiedsontwikkeling onder druk komen te staan (BBV-regelgeving). Daarnaast vraagt het pionierswerk om met publieke en private instrumenten te sturen op particuliere initiatieven.
Ook vraagt de opgave om integraliteit, en in sommige gevallen een andere rolinvulling voor een lokale overheid. Thema’s als water, klimaatadaptatie, kwaliteit, programma en fasering woningbouw zijn allemaal aan de orde en van belang. Tot slot is het organiserend vermogen van eindgebruikers in het gebied op sommige plekken onvoldoende om tot benodigde opschaling in projectontwikkeling te komen.

Verwachting programma

  • Inzicht krijgen in het starten en organiseren van transformatieprocessen.
  • Zien hoe andere partijen omgaan met problemen bij transformaties. Dat kan nieuwe inzichten opleveren die helpen om zaken op een andere manier te benaderen.
  • De vergroting van ons netwerk waarin we kennis kunnen delen en ophalen.
Heerhugowaard huis water dier