Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Amersfoort: De Hoef

Over het project

Naam project: De Hoef
Plaats: Gemeente Amersfoort
Contactpersoon: Alex de Ligt/Maud Schimmel, projectmanagers
Marktpartij: Diverse, waaronder BPD, Certitudo, De Waal, Hagedoorn Bouw, Camelot en de Alliantie, Omnia Wonen en Portaal

Omschrijving

De gemeente Amersfoort bundelt de krachten met diverse marktpartijen om het kantorengebied ‘De Hoef’ te transformeren naar een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, werken en leren. Er komen circa 1.500 tot mogelijk 2.000 woningen bij, maar er blijft voldoende ruimte voor werken. Daarnaast wordt campusontwikkeling rond onderwijs mogelijk gemaakt.

Het type woningen staat nog niet vast, maar een mix van typen is het streven. De hoeveelheid kantoorruimte neemt af, maar blijft van belang. Onderwijs is en blijft een belangrijke pijler met een groeiende (particuliere) universiteit in het gebied. De transformatie moet een levendig gebied creëren, maar welke voorzieningen er komen moet nog verder worden uitgewerkt. Alleen bij hoge kwaliteit van de openbare ruimte is hoge dichtheid mogelijk.

Prominent vraagstuk

In dit stedelijke transformatieproject is een belangrijk vraagstuk hoe echte kwaliteit gerealiseerd kan worden, ook voor de lange termijn. Om deze kwaliteit te kunnen nastreven, is het nodig om in enkele deelgebieden over kavelgrenzen heen te kijken en hier gezamenlijk een financieel en organisatorisch model voor te vinden. Dit speelt zich af in een context waar een aantal marktpartijen morgen wil starten met bouwen. De nadruk ligt in dit project dan ook in het stellen van duidelijke kaders en het maken van heldere afspraken over rolverdeling, kostenverhaal etc. zonder dat dit te veel tijd kost.

Verwachting programma

Het kunnen leren van anderen, met name marktpartijen buiten een context met financiële belangen. Daarnaast netwerk vergroten met partijen met slimme oplossingen.

de-hoef-amersfoort