Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Wet- en regelgeving

De regels bij gebiedstransformatie zijn ingewikkeld en dat kan het transformatieproces vertragen. Denk aan het zoeken naar mogelijkheden binnen milieuregelgeving. Welke mogelijkheden zijn er binnen de strikte normen op het gebied van luchtkwaliteit, geluid, externe veiligheid en geur? Het programma Stedelijke Transformatie laat zien hoe je binnen (en dankzij) wet- en regelgeving versnelt en bereidt je voor op de Omgevingswet.

Utrecht fiets