Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Delft: Schieoevers-Noord

Over het project

Naam project: Schieoevers-Noord
Plaats: Delft
Contactpersoon: Derk van Schoten, programmamanager
Marktpartij: n.n.b.

Omschrijving

Gemeente Delft heeft de ambitie om het bedrijventerrein Schieoevers Noord geleidelijk te laten transformeren naar een gemengd woon-werkgebied. Het gebied maakt onderdeel uit van het bedrijventerrein Schieoevers, dat is onder te verdelen in Schieoevers Noord (60 ha) en –Zuid (80 ha).

Het bedrijventerrein ligt ten zuiden van het gebied Spoorzone van Delft. Zoals de naam doet vermoeden ligt het terrein langs de Schie. Daarnaast ligt het gebied vlakbij de binnenstad van Delft en tussen twee grote treinstations, Station Delft-Zuid en Station Delft. Aan de oostzijde van Schieoevers Noord grenst het gebied aan de TU Delft met haar onderwijsinstellingen. Door zijn centrale ligging in de stad, goed ontsloten en dichtbij bestaande werk- en woongebieden is het een aantrekkelijk en logisch gebied om een transformatie in gang te zetten.

De gemeente wil het aantal arbeidsplaatsen in het gebied flink uitbreiden. Daarbij wordt ingezet op maak-industrie en KantoorProduktie-ruimten. Dat wat op de TU wordt bedacht kan zo in Schieoevers Noord gerealiseerd worden.

Naast arbeidsplaatsen heeft de gemeente de ambitie dat het gebied ook ruimte gaat bieden aan enkele duizenden woningen. Daarmee draagt de transformatie niet alleen bij aan de woningbouwopgave, maar ook een de “werkopgave”. Het mengen van werken en wonen vormt een kans om een toekomstbestendig gebied te creëren dat aantrekkelijk is voor nieuwe generaties. De transformatie vervult daarmee ook een wezenlijke en aanzienlijke bijdrage aan de verstedelijkingsopgaven van Delft en de regio.

Prominent vraagstuk

Verschillende eigenaren van bestaande bedrijven staan niet positief tegenover het element wonen in de transformatie. De angst is dat een gemengd stedelijke omgeving een beperking gaat vormen voor bestaande bedrijvigheid en toekomstige groei. Tegelijkertijd brengt de transformatie ook kansen. Nieuwe vormen en intensivering van de bedrijvigheid worden mogelijk gemaakt. Het is een uitdaging om deze kans ten volle te benutten en daarbij alle stakeholders binnenboord te houden.

Verwachting programma

  • Kennis delen;
  • Leren van andere gemeenten;
  • Samen werken aan het wegnemen van barrières die men overal tegenkomt.
Schieoevers