Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Hilversum: Spoorzone

Over het project

Naam project: Spoorzone
Plaats: Gemeente Hilversum
Contactpersoon: Marije Drost, programmamanager
Marktpartij: Meer dan 20 partijen (ontwikkelaars, eigenaren, corporaties en
beleggers)

Omschrijving

De Spoorzone is een gebied dat aan beide zijden van het spoor van Hilversum ligt met een mix van wonen en werken. Samen met bewonersorganisaties, ontwikkelende partijen en andere partners werkt de gemeente aan een gebiedsagenda (in de terminologie van de Omgevingswet: een programma) voor een deel van het gebied (postcodegebied 1221).

De Spoorzone kent een forse dynamiek met planvorming op tal van locaties. In totaal ligt hier circa 10 hectare aan ontwikkelgebied. Het streven is dat ontwikkeling van deze locaties meerwaarde heeft voor de straat, de buurt en de stad. Het gebied zal naar verwachting intensiever benut en bebouwd gaan worden. De gemeente zet in op een kwalitatief hoogwaardig, centrum stedelijk milieu, dat profiteert van de ligging nabij station en stadscentrum.

Het beoogde programma omvat een mix van wonen (500 tot 1.000 woningen, waarvan een derde sociaal en minimaal 50 procent middelduur), werken (van de huidige 3.500 arbeidsplaatsen naar 4.000 arbeidsplaatsen) en voorzieningen (commercieel en maatschappelijk).

De gemeente voert regie op het proces om te komen tot deze gebiedsagenda. Deze aanpak is een pilot in het kader van de Omgevingswet, draagt bij aan de doorontwikkeling van het buurtgericht werken in Hilversum en richt zich specifiek op het ontwikkelen van nieuwe manieren van samenwerken, op het instrument programma en op het handen en voeten geven aan het begrip gezondheid hierbinnen.

Prominent vraagstuk

De uitdagingen zijn divers. Financiële haalbaarheid is een belangrijke uitdaging. Maar ook de snelheid van het proces, met name vanwege ruimtelijke procedures die gaan volgen na vaststelling van de gebiedsagenda. Daarnaast is de rol van de gemeente een spannende. De gemeente vervult vooral de rol als verbinder, maar brengt ook de ambities in op het niveau van de stad.

De kansen liggen vooral in de koppeling van opgaven als energietransitie, klimaatadaptatie en gezondheid, net als de meerwaarde van de ontwikkelgebieden voor de straat, de buurtkernwaarden en de stad.

Verwachting programma

  • Kennis, inspiratie en oplossingen uitwisselen met andere gemeenten.
  • Aandacht vragen, bijvoorbeeld van de Rijksoverheid, voor de problematiek die de gemeente in de praktijk ervaart.
Aanloopstraat Hilversum (3)