Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Dordrecht: Stationsgebied

Over het project

Naam project: Stationsgebied
Plaats: Dordrecht
Contactpersoon: Mojgan Irvani, projectleider
Marktpartij: n.n.b.

Omschrijving

Het project Stationsgebied e.o. betreft een gebiedsontwikkeling van een drietal gebieden in de directe omgeving (op loopafstand) van het Centraal Station; Spuiboulevard, Centraal Station/Weizigtpark en het Maasterras/Dordtse Mijl.

Het gebied ligt pal tegen de historische binnenstad aan, vlakbij het Centraal Station. Door haar schaal is het gebied geschikt voor de ontwikkeling van o.a. een groot aantal woningen in een stedelijke dichtheid. Het biedt een grote kans om de verschillende delen van de stad met elkaar te verbinden over de barrière van het spoor heen en de bereikbaarheid van de historische binnenstad voor de hele regio te verbeteren.

Prominent vraagstuk

 1. Businesscase Externe Veiligheid
  Externe veiligheid geeft beperkingen aan de mogelijkheden om rond het spoor en de knoop Dordrecht in het bijzonder te verdichten. Samen met de Provincie willen wij een businesscase opstellen om te onderzoeken waar wel de mogelijkheden liggen voor zowel de korte als de lange termijn. Ook in deze case worden verschillende scenario’s onderzocht.
 2. Businesscase Light Rail/ vervoersknoop
  De businesscase Light Rail/vervoersknoop bestaat uit het opstellen van een realisatieplan van LightRail op de bestaande spoorlijn Rotterdam – Dordrecht. Deze case wordt samen met de Provincie en de zuidvleugel partners RMDH en Rotterdam opgesteld. Een onderdeel van deze case is een studie naar een kwaliteitsslag van het station Dordrecht centraal (inclusief interwijk verbinding). Een studie naar de halte Leerpark en een verkenning naar de haltes Amstelwijk en met de kruising van de Oude Maas. Een tweede deel van deze businesscase betreft de studie naar een kwaliteitsslag voor de vervoersknoop “centraal station”. In deze case wordt gewerkt met verschillende scenario’s.
 3. No regret aanjaag maatregelen
  maatregelen Naast de beide businesscases stellen wij voor te investeren in slim gekozen no regret aanjaagmaatregelen. Deze aanjaagprojecten worden nog uitgewerkt in de beide businesscases. De scenario’s voor een oplossing van het externe veiligheidsprobleem langs het spoor en Light Rail/vervoersknoop, gaan ook mede richting geven aan de no regret-maatregelen. Deze dienen hiermee dan ook realisatie van de gewenste scenario’s te versnellen. Concreet wordt hierbij gedacht aan no regret maatregelen in de volgende richting:
  - Investeringspakket OV knoop centraal station; Entreevorming zuidzijde station (Weizigtpark), interwijkverbinding, fietsbereikbaarheid, uitstraling gebied.
  - Tijdelijke oplossingen parkeervoorziening (flexibiliteit), ondersteunend aan het snel ontwikkelen van woningbouw, en voorsorterend op toekomstige verandering (transitie fase) in autogebruik.

Verwachting programma

 • Kennisdeling op het gebied van financieringsconstructies, samenwerkingsmodellen en verdichtingsopgaven.
 • Gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor niet-rendabele investeringen in noodzakelijke infrastructurele aanpassingen, milieusanering en grondverwerving.
 • Gezamenlijk optrekken richting het Rijk.
Dordrecht water