Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Tilburg: Spoorzone

Over het project

Naam project: Spoorzone
Plaats: Gemeente Tilburg
Contactpersoon: Frank van Mil
Marktpartij: Volker Wessels, Van Wijnen

Omschrijving

Bij de herontwikkeling van de spoorzone in Tilburg staat het behoud van bestaande monumentale gebouwen centraal. In het gebied worden zo’n 2.000 nieuwe woningen ontwikkeld. En er is ruimte voor 50.000 m2 zakelijke en commerciële dienstverlening, 25.000 m2 kennis en cultuur en 15.000 m2 horeca en vrije tijd.

Prominent vraagstuk

De financiering van de deelprojecten, vraagstukken rond externe veiligheid, het spanningsveld tussen monumentale gebouwen en de energietransitie, de transitie naar duurzame mobiliteit, de spanning tussen de snelheid van het proces en de marktvraag (in combinatie met projecten die wonen combineren met andere functies) en betaalbare oplossingen om aan de huidige en komende geluidsnormen te voldoen.

Verwachting programma

Uitwisseling van ervaringen en best practices, versnellen van de aanpak van de spoorzone, een bijdrage aan het wegwerken van knelpunten en het vergroten van de financieringsmogelijkheden en daarnaast het vergroten van de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

spoorzone tilburg2