Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Hattem: Bedrijventerrein ´t Veen

Over het project

Naam project: Bedrijventerrein ´t Veen
Plaats: Gemeente Hattem
Contactpersoon: S.F. Herder, projectleider
Marktpartij: Individuele eigenaren, Nikkels Projecten BV/BPD (voor één deellocatie)

Omschrijving

De opgave is om een geleidelijke transformatie te bereiken van het bedrijventerrein ´t Veen (ca. 20 ha) naar een gebied voor wonen en werken, ontspannen en leren. De gemeente Hattem wil ´t Veen benutten als kwalitatief hoogwaardig gemengd woongebied voor de toekomst. ´t Veen is de laatste locatie binnen de gemeentegrenzen waar uitbreiding van de woonfunctie op enige schaal kan plaatsvinden (200 tot 500 woningen).

Prominent vraagstuk

Kansen:

 1. Economisch klimaat
 2. Vraag naar wonen in Hattem
 3. Eerste anterieure overeenkomst gesloten
 4. Ligging en omgevingskenmerken
 5. Wegen en groenstructuur op het bedrijventerrein

Uitdagingen:

 1. Hoogspanning
 2. Postzegelplannen vs. Omgevingsplan voor het hele gebied
 3. Financiële haalbaarheid (zowel deelplannen als infra totaal als ´laatste deellocatie´)
 4. Omgaan met verschillende snelheden
 5. Omgang met goed functionerende bedrijven
 6. Hindercirkels
 7. Voldoende invulling van de woningbehoefte
 8. Duurzaamheidsdoelstellingen vs financiële haalbaarheid op locatieniveau (vanwege asbest en bodemsaneringen)
 9. Kwaliteit inrichting openbare ruimte vs. Finaniën
 10. Omvang project i.r.t. omvang gemeente(lijk) apparaat.

Verwachting programma

 • Kennis ontvangen en delen
 • Ervaringen delen.
IMG 3169
IMG 3161
IMG 3162
IMG 3165