Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Leidschendam-Voorburg: Klein Plaspoelpolder

Over het project

Naam project: Klein Plaspoelpolder
Plaats: Leidschendam-Voorburg
Contactpersoon: Maarten de Vries, projectleider
Marktpartij: o.a. Schouten, BPD, Boele van Eesteren

Omschrijving

Aan de Vliet, op de grens van de kernen Leidschendam en Voorburg ligt de Klein Plaspoelpolder (KPP). Dit gebied wordt getransformeerd van een groot bedrijventerrein tot een rustig, stedelijk woonmilieu. Een duurzaam en prettig verblijfsgebied dat goed aansluit op de omgeving, waar groen en water centraal staan. Een omgeving waar men prettig woont en op passende locaties ook werkt.

De transformatie vindt plaats volgens de principes van organische gebiedsontwikkeling. Dit betekent dat de uitgangspunten voor het gebied onderhevig zijn aan veranderingen, afhankelijk van de strategie van de grondeigenaren, de actuele stand van de woningmarkt en/of andere externe factoren. Daarbij krijgen ook omwonenden, toekomstige bewoners en andere belanghebbenden gedurende elke stap van het proces zoveel mogelijk invloed. De gemeente stuurt waar dat nodig is om gemeentelijke belangen te beschermen (zoals het handhaven van een robuuste groenstructuur in het plangebied en het realiseren van voldoende waterberging), maar biedt binnen de beschikbare ontwikkelkavels zoveel mogelijk ruimte om de betrokken partijen uit te dagen met innovatieve en kwalitatief hoogstaande oplossingen te komen.

De ontwikkeling van de Klein Plaspoelpolder bestaat vooralsnog uit 4 deelgebieden, circa 80-150 eengezinswoningen en 100-200 appartementen.

Prominent vraagstuk

  1. Negatief resultaat van de GREX
  2. Een bestemmingsplan dat de organische ontwikkelstrategie faciliteert (we werken nu met een BP verbrede reikwijdte onder de CHW)
  3. Inpassen van een maatschappelijk programma
  4. De wens om met gebiedsontwikkeling ook maatschappelijke impact te maken, door op een slimme manier de gemeentelijke gronden in te zetten en maatschappelijke woonconcepten te faciliteren.
  5. Het streven om een echte wijk van de toekomst te realiseren (duurzaamheid, gezondheid, inclusieve stad)
  6. Behouden van het zorgvuldig opgebouwde vertrouwen van de omgeving
  7. Prominente rol voor de klankbordgroep in de keuze van de ontwikkelaars bij de verkoop van de gemeentelijke gronden.

Verwachting programma

  • Delen van de eigen succesvolle aanpak
  • Leren van ervaringen elders
  • Gebruik van expertise vanuit het programma bij complexe onderdelen in de gebiedsontwikkeling.
Dordrecht water