In het programma ‘Stedelijke Transformatie: ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de transformatie te intensiveren, de problemen te doorgronden en op te lossen en deze te delen.

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Contact

Het programma wordt gefinancierd door het Ministerie van BZK, G32, G4, NEPROM, Bouwend Nederland, IPO, VNG, IVBN. De uitvoering hiervan ligt bij Platform31 en de TU Delft zorgt voor de verankering in onderwijs en opleidingen.

Stedelijke Transformatie

Stedelijke transformatie intensiveren

Nederland staat voor een grote verstedelijkingsopgave. We krijgen 1 miljoen huishoudens erbij in de komende decennia en kampen nu al met een flink woningtekort. Vooral steden staan voor grote uitdagingen, omdat daar een belangrijk deel van de woningen gaat komen.

In het programma ‘Stedelijke Transformatie: meer ruimte voor wonen’ bundelen overheden, marktpartijen en kennisinstellingen de krachten om de nodige transformatie van bestaande stedelijke gebieden te intensiveren en te versnellen. Samen met onze projectpartners onderzoeken we de problemen en mogelijke oplossingen en delen die op deze website, tijdens onze bijeenkomsten en in onze publicaties.

Op de hoogte blijven? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte

Bekijk eerdere mails.