Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Bunnik: Stationsgebied

Over het project

Naam project: Stationsgebied
Plaats: Gemeente Bunnik
Contactpersoon: Peter Sturmans
Marktpartij: BAM

Omschrijving

De gemeente Bunnik heeft de ambitie om het stationsgebied te transformeren van een kantorenlocatie, naar een levendige plek met ruimte om te wonen en te werken. Ook duurzaamheid is een sleutelwoord in de gebiedsontwikkeling. Het stationsgebied wordt een toegangspoort naar het recreatieve buitengebied. Het streven is om 500 tot 1.000 woningen te realiseren. Aandachtspunt is een goede fietsontsluiting naar Utrecht Science Park. Het commerciële en maatschappelijk programma wordt nog onderzocht.

Prominent vraagstuk

De vraag naar woningbouw is groot in de regio. In Bunnik is er op lokaal niveau behoefte aan een bepaald type woningbouw, om te zorgen voor een gezonde doorstroming. De ontwikkeling van het stationsgebied kan hierin voorzien. Het maken van een gezonde businesscase is vanwege de stapeling van ambities en de regelgeving een uitdaging. Om dit proces te kunnen realiseren, is sociaal-maatschappelijk en politiek draagvlak vereist. Hier zal de nodige tijd in moeten worden geïnvesteerd. Dit zal de snelheid op korte termijn niet bevorderen. De insteek is echter dat die tijd op een later moment wordt terugverdiend.

Verwachting programma

Kennis, methodieken en werkwijzen die gebruikt kunnen worden bij de gebiedsontwikkeling in Bunnik. Ook het vergroten van het netwerk is een belangrijke reden deel te nemen.

Foto: Rob Dammers
Foto: Rob Dammers