Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Oss: Wal Kwartier

Over het project

Naam project: Wal Kwartier
Plaats: Gemeente Oss
Contactpersoon: P. Kuypers, projectmanager gemeente Oss
Marktpartij: Van Wanrooij

Omschrijving

Het plan Wal Kwartier bestrijkt een belangrijk kwadrant van het Osse stadshart: ruwweg het gebied rondom de oude V&D locatie, een aanpalend winkelcomplex en het parkeerterrein Walplein. De meeste winkelpanden staan leeg en de ruimtelijke kwaliteit van het hele gebied is slecht. De structuur van het gebied is ook niet geschikt om mee te bewegen naar een meer compacter stadshart. Om dit deel van het centrum weer toekomstgericht te maken is een ingrijpende aanpak nodig. Het plan gaat uit van sloop van alle bebouwing en het terugbrengen van een meer passende stedenbouwkundige en functionele structuur, samenhangend met het omliggende centrumgebied. In de herontwikkeling wordt het aandeel retail sterk verminderd en verweven met nieuwe functies, waaronder cultuur en een aanzienlijk aantal woningen (ca. 100). Ook worden meerdere aantrekkelijke openbare ruimten gerealiseerd.

Prominent vraagstuk

Financiële haalbaarheid, snelheid van het proces waaronder ook de planologische procedure. De gebiedsontwikkeling is een complexe uitdaging, het plan bevat een vergaande herverkaveling, vraagt om een ultiem samenspel tussen vele partijen.

Verwachting programma

Nieuwe kennis en ervaring opdoen voor deze complexe gebiedsontwikkeling in het centrum van Oss.

694