Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Thema's

De grote verstedelijkingsopgave dwingt steden tot het transformeren van bestaande stedelijke gebieden. Het liefst zo snel mogelijk. Met het programma Stedelijke Transformatie kijken overheden, marktpartijen en kennisinstellingen samen hoe we transformatieprojecten kunnen intensiveren en versnellen. Alle ervaringen, oplossingsinrichtingen en versnelmogelijkheden bundelen we per thema.

Financiën

Hoe kom je met alle ambities tot een rendabel transformatieplan?

Samenwerking

Hoe werk je langdurig en effectief samen?

Wet- en regelgeving

Hoe ga je slim om met wet- en regelgeving?

Kwaliteit leefomgeving

Hoe kom je tot realistische ambities?

Blijf op de hoogte

Bekijk eerdere mails.