Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Wat we doen

Het programma Stedelijke Transformatie wil de woningproductie binnen de bestaande stad versnellen en opschalen. We richten ons op binnenstedelijke gebiedstransformaties. Zo krijgen verouderde plekken en onbenutte locaties een nieuw leven. We maken ruimte voor wonen: nieuwe woonmilieus worden toegevoegd aan de stad die inspelen op de woningvraag. Natuurlijk spelen we in op actuele maatschappelijke vragen, zoals energietransitie, mobiliteit en arbeidsmarkt.

Met dit programma Stedelijke Transformatie gaan we:


Samen met de aangemelde projecten in het programma Stedelijke Transformatie hebben we rondom de voornaamste knelpunten thema’s onderscheiden. Per thema formeren we een vaste groep met vertegenwoordigers van gemeenten en marktpartijen vanuit de aangemelde projecten bij het programma. Deze groep komt het probleem in de praktijk tegen en wil aan de hand van het project hierin stappen maken om de oplossing van het probleem dichterbij te brengen. Vanuit het programma leveren we bestaande expertise en ondersteuning per bijeenkomst.

De themagroepen komen een aantal keer bijeen in themasessies. De belangrijkste resultaten uit de bijeenkomst bundelen we in elk geval in een nieuwsbericht. Daarnaast onderzoeken we of er nog aanvullende kennis nodig is voor de projecten of voor andere partijen die met het probleem te maken hebben. De TU Delft (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling) is als kennispartner betrokken bij het programma. Zij brengen bestaande kennis in, zorgen voor de borging van nieuwe kennis in onderwijs en doen waar nodig onderzoek.

Bouwplaats treinstation Arnhem
Foto: Alex Schröder