Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Hoorn: Holenkwartier

Over het project

Naam project: Holenkwartier
Plaats: Hoorn
Contactpersoon: B. Bommer of P. Langenberg (Zeeman Real Estate BV)
Marktpartij: Zeeman Real Estate BV

Omschrijving

Het voormalig fabrieksterrein van Philips in Hoorn zal worden getransformeerd. Op dit terrein staat een historisch jaren zestig pand, dat na transformatie ruimte biedt voor circa 6.000 m2 commerciële voorzieningen en 250-350 woningen. De diverse aanbouwen uit latere jaren zullen worden gesloopt. Het totale terrein is ca. 5,2 ha., grotendeels onbebouwd en ligt aan de ‘ring’ van Hoorn. Het gebied zal in fasen worden herontwikkeld.

Prominent vraagstuk

Het Holenkwartier is een voor Hoornse begrippen volstrekt nieuwe wijk, waar zich doelgroepen kunnen vestigen die wellicht anders de stad zouden (hebben) verlaten. Een enorme kans dus voor Hoorn om nieuwe doelgroepen aan de stad te binden. De omvang en de complexiteit van het project alsmede de wens tot flexibiliteit bij de realisatie ervan is de grootste uitdaging, hetgeen zich momenteel vertaalt in een (te) lange voorbereidingstijd om te komen tot een onherroepelijk flexibel bestemmingsplan dat inspeelt op de nieuwe omgevingswet. Dit wordt door partijen ervaren als een knelpunt en leidt regelmatig tot de nodige frustratie. Het leidt bovendien tot (fors) hogere aanloopkosten dan vooraf ingeschat, voor alle betrokken partijen.

Verwachting programma

Leren (van anderen) hoe er versnelling in het RO proces aangebracht kan worden, hoe we de gemeente verder kunnen ondersteunen/ontlasten, hoe het vertrouwen tussen partijen kan worden verbeterd, zonder elkaars belangen uit het oog te verliezen. En uiteraard om zo spoedig mogelijk te komen tot realisatie van het project.

1 20160410 entreeplein B, met text