Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Zwolle: Centrumgebied

Over het project

Naam project: Centrumgebied Zwolle (Spoorzone/schil binnenstad)
Plaats: Zwolle
Contactpersoon: Patricia Gerrits (programmamanager binnenstad) en Annemiek Houtkamp (transformatiemanager VanWonen)
Marktpartij: Per deellocatie zijn er diverse ontwikkelaars en corporaties betrokken. Hun betrokkenheid wordt nader bepaald. Concreet hebben al meegetekend Van Wonen en Vrienden van Hanzeland.

Omschrijving

Het centrumgebied bestaat uit twee projecten, project Spoorzone en project Binnenstad. De ambitie van de gemeente Zwolle is om het centrum en het stedelijk gebied in samenhang te ontwikkelen. Het zijn geen concurrenten van elkaar, omdat ze hun eigen dynamiek kennen.

Binnen het project Spoorzone is onderscheid te maken tussen puur infrastructurele ontwikkelingen en de gebiedsontwikkeling. In de gebiedsontwikkeling spelen transformatievraagstukken. De Binnenstad richtte zich voorheen vooral op het gebied binnen de grachten, maar door de schaalsprong van de stad wordt nu ook de schil meegerekend. De singelstructuur aan de overzijde van de grachten waar stedelijke ontwikkelingen plaatsvinden. Ook hier spelen transformatievraagstukken.
Beide gebieden hebben te maken met leegstaande kantoorpanden.

Vanwege de centrale ligging zijn deze gebieden interessant voor het toevoegen van woningen. Er ligt hier een vraagstuk over het ´hoe en wat´: hoe zetten we transformatie naar wonen in gang en wat willen we dan precies. Mobiliteit, energie en klimaat zijn hierbij belangrijke opgaven. Een ander vraagstuk in deze gebieden is de transformatie naar een nieuwe economie. Nieuwe concepten passen niet binnen de geldende bestemmingsplannen, terwijl juist die nieuwe bedrijven nodig zijn voor innovatie en economische (duurzame) groei. Deze vraagstukken spelen in beide projecten. Het Centrumgebied ontwikkelt zich langzaam naar één grootstedelijk gebied.

De opgave is om in de komende 10 jaar circa 300 woningen per jaar in het stedelijk gebied toe te voeren in een gemengde prijsklasse.

Prominent vraagstuk

De samenhang tussen de transformatie in de spoorzone en de schil kan beter. Het zijn nu teveel twee losse projecten. De grootste kans is om alle verschillende investeringen (infrastructuur en gebiedsontwikkeling’ op elkaar te laten aansluiten en te laten versterken. Dat betekent dat bij de ontwikkeling van een kavel breder gekeken moet worden, wat kan de ontwikkeling bijdragen aan de totale ontwikkeling van het centrumgebied?

Verwachting programma

  • Leren van andere gemeenten;
  • Handvatten om transformatie vorm te geven en te versnellen.
Winkelstraat Zwolle