Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Leeuwarden: Spoordok

Over het project

Naam project: Spoordok
Plaats: Leeuwarden
Contactpersoon: Renske Keizer, programmamanager
Marktpartij: N.n.b.

Omschrijving

Spoordok in Leeuwarden is een gebied met potentie om een nieuw of extra hart van de stad te worden. Er is ruimte voor nieuwe ontwikkelingen die een impuls kunnen geven aan het leefklimaat en de woonmilieus. De ontwikkeling van dit gebied kan het vestigingsklimaat versterken: wonen, werken, ontspannen en verblijven. Het gebied leent zich bij uitstek om iets aan de stad ‘toe te voegen’.

De gebiedstransformatie biedt kansen om een aantrekkelijke stadsentree te creëren en een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen van Leeuwarden.

Op dit moment heeft het gebied te maken met leegstand, wat desolate plekken, veel verharding, kantoren, bedrijvigheid, spoorrangeerterrein. Er zijn verschillende woningbouwinitiatieven.

Prominent vraagstuk

Vanwege de lage programmadruk en het beperkte bezit van de gemeente leent de gebiedsontwikkeling zich goed voor een aanpak ‘van onderop’. De gemeente wil hier gaan werken volgens een voor de gemeente nieuwe aanpak. Met een ‘kompas’ als uitnodiging aan de markt om met voorstellen te komen. Het kompas is een vertaling van de gemeentelijke doelstellingen die terug moeten komen in de gebiedsopgaven.

Verwachting programma

Het programma Stedelijke Transformatie kan helpen om partijen bij elkaar te brengen met soortgelijke projecten en vragen. Het is van meerwaarde dat bijeenkomsten worden georganiseerd voor kennisdeling en dat partijen worden geïnformeerd over actuele onderwerpen binnen gebiedsontwikkelingen, als ook wet- en regelgeving.

Foto: Hindrik Sijens
Foto: Hindrik Sijens