Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Den Haag: Binckhorst – Frank is een Binck

Over het project

Naam project: Binckhorst – Frank is een Binck
Plaats: Gemeente Den Haag
Contactpersoon: Jos van Boxtel – ontwikkelaar Stebru
Marktpartij: Stebru, BPD, Borghese, Amvest

Omschrijving

De Binckhorst ondergaat de komende jaren een transformatie van werkgebied (industrie en kantoren) naar gemengd woon- en werkgebied. Mede gevoed door de gemeentelijke ambitie om een woonplaats te bieden aan het stijgende inwonersaantal. Midden in de Binckhorst staat Frank is een Binck. Nu nog 5000 vierkante meters parkeerplaats, maar na de transformatie een multifunctioneel complex. Onderdeel hiervan is het herplaatsen van een stalen paviljoen (cultureel erfgoed) en de transformatie naar horeca/wonen en de nieuwbouw van commerciële werkruimte, parkeergelegenheid, een daktuin en twee woontorens. Daarmee heeft Frank is een Binck direct alle onderdelen in zich, die ook op gebiedsniveau op de Binckhorst moeten gaan landen.

In totaal beslaat Frank is een Binck zo’n 30.000 m2, met daarin zo’n 200 woningen, horeca, commerciële bedrijfsruimte (creatieve industrie), 180 parkeerplaatsen. Hoogste punt van Frank is een Binck is 73 meter. In totaal is in de Binckhorst ruimte voor 5.000 woningen.

Prominent vraagstuk

  • Proces omgevingsplan
  • Afweging gemeente tussen ‘organisch ontwikkelen’ en toch ‘strikte regels’
  • Hoe kunnen gemeente en marktpartijen gelijktijdig en gelijkwaardig visie en projecten ontwikkelen?
  • Duurzaamheidsambitie in relatie tot verdichting

Verwachting programma

Kennisdeling. Met name samenwerking en duurzaamheid (en vooral in relatie tot de toekomstige duurzaamheidseisen (BENG) in relatie tot verdichting van de woningbouw (hoogbouw).

Den Haag
Den Haag
FIEB ai 2