Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Opgedane kennis verankeren in onderwijs en opleidingen

Een belangrijk doel van het programma Stedelijke Transformatie is om kennis op te bouwen, uit te wisselen en verder te brengen. Tijdens de crisis is een hele generatie professionals nagenoeg weggevaagd. Zowel bij gemeenten als bij marktpartijen moet de vakkennis weer worden opgebouwd, uiteraard met de vaardigheden die de huidige tijd vraagt. Er kan een ‘school’ voor gebiedstransformatie/ontwikkeling ontstaan door de resultaten van dit programma te verankeren in onderwijs en opleidingen.

We koersen op het versterken en uitbreiden van het bestaande opleidingenaanbod van kennisinstellingen, zoals TU Delft, de MCD, Platform31, de Bestuursacademie, de VVG, de VPNG (Vereniging van Projectmanagers Nederlandse Gemeenten), DSO (Netwerk Directeuren Stedelijke Ontwikkeling), de NEPROM en anderen.

De TU Delft (Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling en Urban Development Management) heeft hierin een coördinerende rol. De rol van de TU Delft concentreert zich op drie aspecten:

  1. Het bundelen en toegankelijk maken van de kennis die reeds beschikbaar is uit andere trajecten en onderzoeken.
  2. Het systematisch volgen en evalueren van een aantal pilotprojecten. Doel hiervan is om geleerde lessen goed te verankeren en te kunnen benutten in het onderwijs.
  3. Inbrengen van kennis en ervaring vanuit het Intensiveringsprogramma en van daarbuiten bij de vernieuwing van onderwijs en opleidingen.

Uitgangspunt is dat opleidingen zich zelf kunnen bedruipen vanuit deelnemersgelden, maar dat bij het ontwikkelen van nieuwe opleidingen of opleidingsmodulen vanuit het Intensiveringsprogramma bescheiden ondersteuning kan worden ingezet.

Daarnaast wordt nagedacht over maatwerk in opleiding en training, zoals:

  1. Training on the job, waaronder tijdelijke begeleiding en coaching binnen een project.
  2. Trainingen op maat voor individuele regio’s, gemeenten, bedrijven.
  3. Advisering over inhoud, proces of financiën.
  4. Roadshow op basis van de bevindingen in het Intensiveringsprogramma.
  5. Speciale kennisbijeenkomsten over gebiedstransformatie voor bestuurders, gemeenteraadsleden, ambtenaren of verschillende niveaus binnen private partijen.

Bezien moet worden of dat onderdeel kan zijn van de activiteiten die binnen het Intensiveringsprogramma worden georganiseerd of dat hiervoor aanvullende onderwijsactiviteiten gewenst zijn.

Bouwplaats treinstation Arnhem
Foto: Alex Schröder