Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Gorinchem: Vleugels van de Stad

Over het project

Naam project: Vleugels van de Stad
Plaats: Gemeente Gorinchem
Contactpersoon: Remco Ottevanger
Marktpartij: Nog niet bekend

Omschrijving

Het transformatieproject in Gorinchem bestaat uit vier verschillende transformatielocaties, rondom de binnenstad van Gorinchem. Het streven is om circa 25 hectare bedrijvigheid te transformeren naar een woongebied met ruimte voor in totaal ongeveer 2.000 woningen. Het gaat hierbij om een gemengd programma met een stedelijk karakter. Daarnaast is er ruimte voor commerciële en maatschappelijke voorzieningen.

Prominent vraagstuk

Gorinchem staat aan de vooravond van een nieuwe fase in stedelijke ontwikkeling. Een andersoortig meer stedelijk woonmilieu met een hoog ambitieniveau als het gaat om aansluiting op de historische binnenstad, de omliggende wijken en het realiseren kwaliteitsniveau. Ontwikkelsnelheid en afstemming in relatie tot marktacceptatie, financiële haalbaarheid van bedrijfsverplaatsingen en infrastructurele voorzieningen en het realiseren van kwaliteit vanuit een faciliterende rol vormen de belangrijkste uitdagingen.

Verwachting programma

Kennisuitwisseling en inspiratie van andere gebieden uit Nederland om zo hulp te krijgen bij het vormgeven van de gemeentelijke rol bij de gebiedsontwikkeling.

Gorinchem horizon wijk2