Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Bergen op Zoom: Plein 13 e.o.

Over het project

Naam project: Plein 13 e.o.
Plaats: Gemeente Bergen op Zoom
Contactpersoon: Koen Stoffer, projectleider gebiedsontwikkeling bestaande stad
Marktpartij: -

Omschrijving

Plein 13 en omgeving is een belangrijke binnenstedelijke locatie, gelegen op loopafstand van het historische centrum aan een stadsentree (Rooseveltlaan/ Jacob Obrechtlaan) met goede bereikbaarheid zowel per auto als met het openbaar vervoer. Het gebied is aangewezen als dé kantorenlocatie van Bergen op Zoom, maar kampt met leegstand. Binnen het gebied zijn een aantal transformatieopgaven aan de orde. Gezien het belang van deze locatie voor de stad is het gewenst het gebied te revitaliseren tot een levendige en aantrekkelijke stadsentree waar het prettig wonen, werken en verblijven is.

Belangrijkste opgaven:

 • Toevoegen van functies (meer diversiteit):
  - Programma dat waarde toevoegt aan locatie, stad en regio;
  - Functies die de schakel- en entreefunctie versterken.
 • Het verminderen van de leegstand door herbestemmen, transformeren en/of sloop.
 • Het creëren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat:
  - Formuleren leidende principes voor slim, stedelijk ruimtegebruik en koppeling met geschiedenis van de plek.
 • Creëren van een klimaat adaptieve/gezonde en een duurzaam, gebouwde leefomgeving:
  - Voorsorteren op de aanstaande verduurzamingsslag op het gebied van kantoorgebouwen.
  - Borgen van maatregelen op het gebied van duurzaamheid bij de gebiedsontwikkeling.
  - Hittestress verminderen door slim toevoegen water en groen.

Prominent vraagstuk

 • Programmatisch: Om ruimte te maken voor het toevoegen van programma op Plein 13 e.o. zijn keuzes noodzakelijk.
 • Eigendomssituatie: Er is een groot aantal eigenaren in het gebied.
 • Financieel instrumentarium: zoektocht naar innovatieve constructies om te komen tot een goede businesscase.

Verwachting programma

Wij hopen en verwachten dat deelname aan deze pilot het transformatieproces kan versnellen en voor de nodige kennis en contacten kan zorgen. Deelname kan ook helpen om het belang richting stakeholders in het gebied te benadrukken.

Plein13