Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Amsterdam: Amstel III

Over het project

Naam project: Amstel III
Plaats: Gemeente Amsterdam
Contactpersoon: Tamara Smit, projectmanager
Marktpartij: Wonam, G&S, Blauwhoed, Grey Star, Certitudo, COD, Duqer, Synchroon, Caransa en vele anderen

Omschrijving

Amstel III is een strategisch gelegen kantoren- en bedrijvengebied tussen de ArenAPoort en het AMC (Amsterdam-Zuidoost) van circa 250 hectare groot. In 2017 gaf de gemeenteraad groen licht voor de transformatie naar een levendige stadswijk waarin zowel gewoond, gewerkt als gerecreëerd wordt.

Tot 2027 kunnen er zo’n 5.000 woningen gebouwd worden en van 2027 tot 2040 kunnen hier nog eens 10.000 woningen aan worden toegevoegd. Tot nog toe zijn er contracten gesloten met ontwikkelende partijen voor de bouw van 3.700 woningen, 16.000 m2 voorzieningen en 48.000 m2 kantoor. In mei 2018 startte de bouw van het eerste grote transformatieproject in Amstel III: Our Domain, met ruim 1.500 woningen.

Een belangrijk uitgangspunt in Amstel III is verdichting: de ambitie is om het aandeel kantoor m2 gelijk te houden en daar woningen en voorzieningen aan toe te voegen. Het bijzondere aan deze gebiedsontwikkeling is ook dat er bewust gekozen is om geen eindbeeld te ontwerpen. In plaats daarvan bevat het Ontwikkelperspectief uit 2017 ruimtelijke en programmatische spelregels, die per buurt voor de daar actieve ontwikkelaars en eigenaren gelijk zijn. Tussen het Ontwikkelperspectief en individuele initiatieven staan deelgebiedsvisies die in co-creatie met eigenaren zijn of worden opgesteld. Daarnaast is een uitgangspunt dat ontwikkelende partijen iets aan het gebied teruggeven. Daarom wordt sterk gestuurd op het inpassen van diverse sociaal-maatschappelijke voorzieningen, die cruciaal zijn voor het doen slagen van Amstel III als gemengde stadswijk.

Prominent vraagstuk

Het project Amstel III is een geheel nieuwe en innovatie wijze van gebiedsontwikkeling: de spontane stad in levende lijve. Er is een constante spanning tussen kwaliteit, snelheid en kwantiteit in combinatie met de economische situatie. Het leidt tot vragen als:

  • Doen wij wel het juiste? Maken wij de beste keuzes voor de stad?
  • Hoe houden wij rekening met hetgeen wij nog niet weten (denk aan de energietransitie)?
  • Wat is de juiste balans tussen flexibiliteit en zekerheid?

Verwachting programma

  • Veel voorbeeldcasussen
  • Het opbouwen van een netwerk om samen te leren
  • Stappen zetten in de ontwikkeling van instrumentarium voor gebiedstransformatie
Foto: gemeente Amsterdam
Foto: gemeente Amsterdam