Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Deelnemende projecten

Concrete transformatieprojecten vormen de kern van het programma Stedelijke Transformatie. Een overzicht van de partijen (gemeenten of markpartijen, veelal in samenwerking) die één of meerdere projecten hebben aangemeld vindt u hier. Deze projecten hebben een vast aanspreekpunt, nemen actief deel aan bijeenkomsten van het programma en delen hun kennis en ervaringen met anderen.

Bij de deelnemende projecten is in de komende jaren sprake van transformatie van een gebied of locatie ten behoeve van met name woningbouw, gericht op gebieden die:

  • liggen binnen het bestaande stedelijke gebied;
  • in de beginfase van ontwikkeling zitten of die binnenkort in ontwikkeling worden genomen;
  • voorzien in een substantieel deel van de lokale of regionale woningvraag.

Bij de meeste projecten is er bovendien ook nog sprake van gebiedstransformaties die:

  • een bovengemiddelde complexiteit bevatten;
  • betekenisvol zijn binnen de betreffende gemeente of regio en draagvlak hebben;
  • te maken hebben met uitdagingen en knelpunten waardoor transformatie niet vanzelfsprekend is;
  • een voorbeeldwaarde kunnen hebben voor andere stedelijke transformatie-projecten.
Stedelijke Transformatie 2 (2)

Blijf op de hoogte

Bekijk eerdere mails.