Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Maarssen: Bisonspoor

Over het project

Naam project: Bisonspoor ‘2020’ en Bisonspoor 332
Plaats: Maarssen
Contactpersonen: Michel Heijneman (ontwikkelmanager KIKX Development) en Peter Koster (teamleider ruimtelijke ontwikkeling, gemeente Stichtse Vecht)
Marktpartijen: Winter Trust BV, Kikx Development BV, Dura Vermeer Vastgoed BV, Urban Renewal Transformatie VOF,

Omschrijving

Het project in Maarssen richt zich op de herontwikkeling van het gebied Bisonspoor. Daarbij gaat het om het winkelcentrum, de aangrenzende parkeergarage, upgraden en uitbreiden van kantoorruimte en het toevoegen van een aanzienlijk woningbouwprogramma ‘Bisonspoor 2020’, alsmede de herontwikkeling van kantoorpand op het adres Bisonspoor 332.

Het gebied Bisonspoor is een locatie met economische groeipotentie. Om deze potentie te verwezenlijken wordt gebruik gemaakt van de versterkende factor van het samenbrengen van wonen, werken en winkelen. Een betere afstemming van en samenhang tussen de functies en architectonische kwaliteit, zal het gebied naar verwachting aantrekkelijker maken. Zo ontstaat meer differentiatie in Bisonspoor en aansluiting met de wijk.

Het bestaande winkelgebied is gedateerd en de openbare ruimte heeft weinig kwaliteit. De bebouwing heeft een gedateerde en versnipperde uitstraling en staat onvoldoende in verbinding met de openbare ruimte. Parkeren is verspreid en derhalve onoverzichtelijk. Verder kent het gebied substantiële kantorenleegstand.

Met de projecten streeft Maarssen naar de realisatie van circa 570-670 appartementen voor verschillende doelgroepen (ook deels sociale woningbouw), 1.000 – 2.000 m2 commerciële ruimte, renovatie en uitbreiding van het winkelcentrum en een upgrade van kantoorruimte. Daarnaast wordt er een nieuwe parkeergarage gebouwd met circa 1.100 parkeerplekken. De garage biedt toegang tot het winkelcentrum en het kantorencomplex. De betrokken partijen werken in het project aan een verbetering van de kwaliteit en uitstraling van de openbare ruimte, om het te transformeren naar een aantrekkelijk verblijfsgebied. Voorts wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor diverse duurzaamheidsmaatregelen, zoals zonnepanelen.

Maarssen benoemde diverse ambities die bijdragen aan een kwaliteitsimpuls, zowel van het vastgoed als van de openbare ruimte in de directe omgeving van het winkelcentrum. Realisatie van de gedeelde ambities moet:

  • werkgelegenheid creëren;
  • bestedingen binnen de gemeente stimuleren;
  • het voorzieningenniveau verbeteren;
  • zorgen voor meer bedrijvigheid in de kantoren;
  • zorgen voor een grotere bezettingsgraad van de winkelunits;
  • parkeergelegenheid verbeteren;
  • bereikbaarheid verbeteren en veiliger maken;
  • het verblijfs- en winkelgebied sociaal prettiger maken.

Prominent vraagstuk

Er is een stedenbouwkundig kader waarin het gehele gebied en de projectonderdelen wordt beschreven. Eén van de grootste uitdagingen is om deze uitgangspunten daadwerkelijk te vervullen in de toekomst. Ook moet er worden geborgd dat alle stakeholders zich blijvend committeren aan die uitgangspunten en dat de (individuele) planningen gehaald worden.

Verwachting programma

Kennisdeling en spotlight en door deze punten een soepel projectproces en vlotte samenwerking met de gemeente.