Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Lelystad: Gebiedsplan Lelycentre

Over het project

Naam project: Gebiedsplan Lelycentre
Plaats: Lelystad
Contactpersoon: Janneke van Eerde, projectmanager
Marktpartij: Coriander, Corresta, Van de Ven bv

Omschrijving

Het is een gebied met veel leegstaande kantoorpanden, grenzend aan een winkelcentrum en ingekaderd door twee woonwijken. Het gebied ligt in het oudste deel van Lelystad en is nu ruim 50 jaar oud. Er ligt een voorlopig programma dat voorziet in transformatie naar woningbouw met als doel realiseren van een mix van woningen, waaronder appartementen en het voorkomen van verloedering van het gebied.

Prominent vraagstuk

Het is een kans dat we door samen te werken met de verschillende partijen echt een slag in het gebied kunnen slaan. Risico is dat er mogelijk te veel kleine appartementen worden toegevoegd.
Er moet een bestemmingsplanwijziging plaatsvinden, dat kost tijd. Ook de financiële haalbaarheid en een oplossing voor het parkeren is nog een opgave. Vanuit de gemeente is een bedrag beschikbaar voor het openbaar gebied, waarvan nu al bekend is dat dat onvoldoende is. De gemeente zal dus een extra bijdrage moeten gaan leveren en verwacht daarnaast ook van de eigenaren een bijdrage. Hierover moeten nog afspraken gemaakt worden.

Verwachting programma

Tips en trucs en inspiratie.

Lelycentre-kantoor