Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Nieuwegein: Edisonbaan

Over het project

Naam project: Edisonbaan
Plaats: Gemeente Nieuwegein
Contactpersoon: Jeroen Roijers – Van Wijnen
Marktpartij: Van Wijnen

Omschrijving

Van Wijnen herontwikkelt negen kantoorgebouwen naar woningen aan de Edisonbaan in Nieuwegein. Het project maakt onderdeel uit van de totale gebiedsontwikkeling van het kantorenpark Plettenburg-West in het gebied Rijnhuizen. Hier worden bestaande kantoorgebouwen deels getransformeerd naar woningen en nieuwbouwwoningen toegevoegd. De totale opgave omvat ca. 1.500 woningen en de aanleg van infrastructurele voorzieningen, zoals nieuwe rijwegen, fietspaden, bruggen, groen/ en watervoorzieningen.

Het programma voor de locatie Edisonbaan omvat totaal ca. 260 appartementen. Deze appartementen worden gerealiseerd door het transformeren van negen bestaande kantoorgebouwen inclusief optopping en de toevoeging van nieuwbouwappartementen. De parkeerbehoefte wordt deels ingevuld door de realisatie van een garage. De inrichting van het gehele terrein maakt onderdeel uit van de opgave, waarbij in de rijksmonumentale boomgaard een collectieve tuin wordt aangelegd.

Prominent vraagstuk

De belangrijkste uitdagingen zijn de snelheid van het proces, waaronder het tijdsbestek om te komen tot een anterieure overeenkomst met de gemeente. Daarnaast moet de technische en financiële haalbaarheid onderzocht worden voor het realiseren van gasloze woningen.

Verwachting programma

Inhoudelijke kennisoverdracht die concreet toepasbaar is bij het project.

Edisonbaan