Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Stichtse Vecht: Planetenbaan

Over het project

Naam project: Planetenbaan
Plaats: Gemeente Stichtse Vecht
Contactpersoon: Gwen van Mossevelde, projectleider
Marktpartij: Diverse

Omschrijving

Het bedrijventerrein Planetenbaan van ca. 8 ha kampt al een aantal jaar met grote leegstand in bedrijfs- en kantoorpanden. Het eigendom is versnipperd en geheel in private handen. In 2016 heeft de gemeente een kansenkaart vastgesteld met daarin een afwegingskader voor initiatieven en samen met de provincie een aantal bijeenkomsten met de eigenaren georganiseerd om de transformatie van dit gebied te bevorderen. In 2017 is een eerste kantoorgebouw getransformeerd tot 22 appartementen en zijn 5 kantoren verkocht aan verschillende partijen die hier ook tot transformatie willen komen. Er zal sprake zijn van transformatie van bestaande kantoorpanden tot woningbouw, maar ook van sloop/nieuwbouw. In totaal zal het gaan om de realisatie van ongeveer 500 woningen. Omdat de gemeente geen grondpositie en beperkte investeringsmiddelen heeft is de uitdaging om een samenhangend en prettig woonmilieu te (doen) creëren door samenwerking met en tussen de private partijen.

Prominent vraagstuk

Technisch zijn vooral de noodzakelijke oplossingen met betrekking tot geluid een uitdaging, maatregelen aan de bron zijn wenselijk, maar middelen beperkt en maatregelen aan de gevel zorgen wel voor een goed binnenklimaat, maar helpen niet voor het buitenklimaat.
We zijn op zoek naar manieren om de eigenaren samen te laten werken om bijvoorbeeld de buitentruimte beter in te richten.

Verwachting programma

Kennisdeling, gebruik kunnen maken van ervaringen van anderen, hulp bij opschalen, kennis over creatieve mogelijkheden in wet- en regelgeving.

20170627plantenbaan 1DSC 0884