Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Leusden: Princenhof

Over het project

Naam project: Princenhof
Plaats: Leusden
Contactpersoon: Dave Ruter, projectleider gebiedsontwikkeling
Marktpartij: -

Omschrijving

Princenhof is een kantoren- en bedrijvenlocatie aan de noordzijde van Leusden. De kantorenleegstand is hier relatief hoog en dit tast de kwaliteit en de leefbaarheid van het gebied aan. De gemeente verwacht dat leegstand een structureel punt zal blijven. Transformatie naar woningbouw van Princenhof is echter niet strikt noodzakelijk. Goed functionerende kantoren kunnen behouden blijven. Woningbouw biedt kansen om de leefbaarheid en kwaliteit van de percelen en hun directe (openbare) omgeving te verbeteren. De gemeente Leusden faciliteert initiatieven voor herontwikkeling naar woningbouw. Het plangebied heeft een omvang van circa 7,4 ha.

Prominent vraagstuk

De uitdaging is de snelheid van het proces alsmede het in voldoende mate creëren van kwaliteit. Gezien vanuit de ontwikkelaar is met name het financiële totaalplaatje het meest belangrijk: het verkrijgen van een haalbare businesscase met inachtneming van de uitgangspunten van de gemeente.

Verwachting programma

Inspiratie opdoen en kennis uitwisselen.

Leusden
Leusden2