Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Oosterhout: Arendsplein

Over het project

Naam project: Arendsplein
Plaats: Oosterhout
Contactpersoon: Jennifer de Wijk, projectmanager gemeente Oosterhout
Marktpartij: Maas Jacobs, Altera

Omschrijving

Arendsplein was in Oosterhout brandpunt voor de financiële dienstverlening in de binnenstad. Door het wegtrekken van de banken uit dit gebied of het verplaatsen van een deel van de dienstverlening naar alternatieve locaties ligt hier een herinvullings- of herontwikkelingsvraagstuk. Daarnaast heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten om het aantal m2 winkelvloeroppervlak te verkleinen. Op het Arendsplein is een deel van het overdekte winkelcentrum (Arendshof 2) gesitueerd dat getransformeerd kan worden naar een andere functie. Opgave is ca. 150 woningen (duur/middelduur), waarvan 9 grondgebonden.

Prominent vraagstuk

Grootste uitdaging is de financiële haalbaarheid voor alle partijen. Daarnaast ligt er een visie die verder uitgewerkt dient te worden en moet nagegaan worden of alles wat in de visie is opgenomen ook mogelijk is vanuit alle partijen. Dit betreft met name het openbaar gebied.