Winterspecial Stedelijke Transformatie 2023

De Winterspecial 2023 van het programma Stedelijke Transformatie bundelt een aantal in het oog springende resultaten van het afgelopen half jaar. Lees meer

Verdichten koppelen aan vergroenen

Lees de factsheet Verdichten en vergroenen, met tips en links naar bruikbare handreikingen. Lees meer

Zomerspecial Stedelijke Transformatie 2023

De Zomerspecial 2023 van het programma Stedelijke Transformatie bundelt een aantal in het oog springende resultaten van het afgelopen half jaar. Lees meer

Winterspecial Stedelijke Transformatie

In de winterspecial van het programma Stedelijke Transformatie vindt u onze belangrijkste opbrengsten van het afgelopen half jaar. Alle ervaringen, oplossingsrichtingen en versnelmogelijkheden bundelen we per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden of bekijk onze factsheets. Lees meer

Factsheet Duurzame bouwlogistiek stimuleren in verdichtende steden

De verdichtingsopgave in steden leidt tot meer bewegingen van bouwverkeer door bebouwd gebied. Deze toename kan zorgen voor overlast. Ook kan dit haaks staan op doelstellingen om uitstoot van CO₂ en stikstof te verminderen. Duurzame bouwlogistiek kan uitkomst bieden in het verminderen van deze negatieve gevolgen. Deze factsheet laat zien hoe gemeenten en bouwbedrijven hier rekening mee kunnen houden bij gebiedsontwikkelingen. Lees meer

Factsheet Capaciteitstekort

Binnenstedelijke transformaties zijn complex en vragen specifieke kennis en kunde. Professionals die ideeën uitvoerbaar maken zijn schaars. Dé oplossing is niet voorhanden, maar door slim samenwerken tussen overheid en markt, met een andere manier van werving, verstandig prioriteren en slim organiseren van projecten en op de praktijk toegesneden opleidingen is veel te winnen. Deze factsheet geeft daartoe een aantal handreikingen. Lees meer

Zomerspecial Stedelijke Transformatie

In de nieuwe zomerspecial van het programma Stedelijke Transformatie vindt u onze belangrijkste publicaties van het afgelopen half jaar. Alle ervaringen, oplossingsrichtingen en versnelmogelijkheden bundelen we per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden of bekijk onze factsheets. Lees meer

Factsheet Omgevingsparticipatie georganiseerd door private partijen

Door de Omgevingswet komt privaat georganiseerde participatie straks vaker voor en wordt het zelfs verplicht bij een buitenplanse omgevingsvergunningaanvraag. De rolverdeling bij participatie georganiseerd door private partijen vraagt om goede voorbereiding. Deze factsheet helpt u hierbij op weg. Lees meer

Factsheet Transformatie van winkelgebieden

Winkelgebieden hebben te maken met een toenemende leegstand. Leegstand betekent meer dan het onbezet zijn van een pand. Verschraling van het kwalitatieve aanbod, effecten op de leefbaarheid en veiligheid en vatbaarheid voor ondermijnende activiteiten zijn daarvan voorbeelden. Transformatie van winkelgebieden is een pijler om deze problemen tegen te gaan. In deze factsheet vindt u handvatten en voorbeelden. Lees meer

Factsheet De kracht van woningcorporaties bij gebiedsontwikkeling

Woningcorporaties zijn echte kenners van de stad en hebben baat bij voldoende sociale huurwoningen. Hun expertise kan een enorme bijdrage zijn in elke fase van gebiedsontwikkeling. In deze factsheet leest u over de rol van de woningcorporatie in vier ontwikkelingsfasen. Daarnaast delen we vijf mogelijkheden voor woningcorporaties om woningen te ontwikkelen. Lees meer

Winterspecial Stedelijke Transformatie

In deze winterspecial bundelen we onze belangrijkste publicaties voor u, overzichtelijk per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden, of lees de columns van Jop Fackeldey, voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie. Lees meer

Zomerspecial Stedelijke Transformatie

Werkt u aan een transformatieproject en wilt u zich deze zomer laten inspireren? In deze zomerspecial bundelen we onze belangrijkste publicaties voor u, overzichtelijk per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden, of lees onze essays. Lees meer

Essay Participatie georganiseerd door private partijen

Nieuwe verhoudingen in omgevingsparticipatie

Omgevingsparticipatie wordt steeds belangrijker, maar het wordt steeds minder vanzelfsprekend dat de overheid die participatie organiseert. Private partijen, zoals projectontwikkelaars en andere private initiatiefnemers, organiseren steeds vaker zelf de participatie met de omgeving. Soms uit eigen beweging, soms op aandringen van de overheid. En dat gaat door de Omgevingswet straks nog vaker voorkomen en in belang toenemen. In dit essay delen we praktijkervaringen, theoretische perspectieven, reflecties en concrete adviezen voor marktpartijen, overheden, maatschappelijke initiatiefnemers en betrokkenen. Lees meer

Stroomschema vergunning stikstof

Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom heb je een natuurvergunning of toestemmingsbesluit nodig voor transformatieprojecten waarbij stikstof vrijkomt. En vergunningen via het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn ongeldig. Hoe ga je dan verder? Het programma Stedelijke Transformatie toont de weg met het Stroomschema vergunning stikstof. Lees meer

Essay Stedelijk investeren en onrendabele toppen

Binnenstedelijke transformatieprojecten zijn nodig en kansrijk, maar ook complex; een onrendabele top kan zomaar roet in het eten gooien en ambitieuze plannen verstoren of zelfs herontwikkeling onmogelijk maken. In het programma Stedelijke Transformatie volgen we zo’n 35 transformatieprojecten en onderzoeken we hoe je wél tot uitvoering kunt komen. In dit essay bundelen we de meest voorkomende onrendabele toppen bij gebiedstransformaties en zetten daar oplossingsmogelijkheden tegenover. Lees meer

Winterspecial Stedelijke Transformatie

Wilt u deze winter inspiratie opdoen om uw transformatieproject te versnellen? In deze winterspecial bundelen we onze belangrijkste publicaties voor u, overzichtelijk per thema. Kijk webinars terug, leer van praktijkvoorbeelden, of ontdek onze luisterartikelen. Lees meer

Factsheet Omgevingswet & stedelijke transformatie

Als de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 ingaat, brengt dat grote wijzigingen, óók voor binnenstedelijke gebiedsontwikkelingen. Wat wordt straks anders? En waarop kun je je voorbereiden als gemeente of ontwikkelaar? In deze factsheet vind je de belangrijkste veranderingen binnen transformatieprojecten. Lees meer

Factsheet mengen bedrijven en woningen

Veel gemeenten willen bij transformaties functies mengen en bijvoorbeeld woningen toevoegen aan een bedrijventerrein. Eventuele hinder van bedrijven die niet te verplaatsen zijn, wordt vaak als probleem gezien. Dat hoeft niet, want vaak kan er meer dan gedacht. In dit factsheet laten we zien wat in welke situatie wél kan. Lees meer

Factsheet Ambities integreren in plaats van stapelen

Door binnenstedelijke transformatie kun je de woningproductie versnellen en opschalen. We willen natuurlijk dat die nieuwe woongebieden toekomstbestendig zijn en bijdragen aan een inclusieve, gezonde, duurzame en veilige stad. Hoe voorkom je dat dit ten koste gaat van de betaalbaarheid en snelheid van transformaties? Wat kunnen markt en overheid samen doen om ambities te integreren, in plaats van te stapelen? Deze factsheet geeft vijf tips voor overheden én marktpartijen. Lees meer

Essay Financiering van gebiedstransformatie

Strategieën voor het toepassen van verschillende financieringsvormen bij binnenstedelijke gebiedsontwikkeling

De financiering van binnenstedelijke gebiedstransformaties is zo complex en veelomvattend, dat het vaak afschrikt om je hierin te verdiepen. Een duik in de financiering helpt echter meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden én onmogelijkheden van transformatieplannen. In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie schreef de TU Delft het essay Financiering van gebiedstransformatie om deze koudwatervrees weg te nemen. Lees meer