Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Utrecht: Merwede

Over het project

Naam project: Merwede
Plaats: Utrecht
Contactpersoon: Tijmen Hamerslag (ontwikkelingsmanager AM) en Jurjen van Keulen (gemeente Utrecht)
Marktpartij: AM, Synchroon, Janssen de Jong, BPD, Ramphastos, Lingotto

Omschrijving

De gemeente Utrecht werkt intensief samen met 6 private eigenaren aan de transformatie van ´Merwede´ van monofunctioneel werkgebied naar een gezonde, inspirerende en levendige stadswijk. Merwede kenmerkt zich door een groot aantal ambities t.a.v. dichtheden, openbare ruimte, duurzaamheid en mobiliteit. De ambitie is om in een gebied van 24 ha een gemengd stedelijke gebied met 5.000 – 6.000 woningen en voorzieningen te realiseren. Bijzonder is de keuze om het gebied volledig autovrij te maken. Merwede is de belangrijkste plek om – binnenstedelijk de groei van Utrecht op te vangen en is prioritair gebied binnen de Ruimtelijke Strategie Utrecht.

Prominent vraagstuk

Om in dergelijke hoge dichtheden te kunnen bouwen zijn alternatieve vormen van mobiliteit noodzakelijk. De vraag is in hoeverre deze (na de verkiezingen) politiek haalbaar zijn. Daarnaast speelt de vraag onder welke condities toekomstige bewoners bereid zijn te wonen in een wijk waar de auto niet direct bij de woning kan worden geparkeerd.
De samenwerkende partijen hebben een groot aantal ambities. Deze lijken in samenhang financieel haalbaar te zijn inclusief daarbij behorende investeringen in bovenwijkse voorzieningen zoals bruggen en Park Transwijk. Wel zal er buiten het plangebied fors geïnvesteerd moeten worden in infrastructuur. De financiële haalbaarheid hiervan wordt nog onderzocht. De gemeenteraad heeft op onderdelen verschillende visies en prioriteiten die consequenties kunnen hebben voor de financiële haalbaarheid.

Verwachting programma

  • Mogelijkheden om de knelpunten onder de aandacht te brengen op provinciaal- en rijksniveau, zodat hiervoor (structurele) oplossingen voor gevonden kunnen worden.
  • Mogelijkheden om Merwede bredere bekendheid te geven en daarmee een bijdrage te leveren aan een succesvolle transformatie van het gebied.
Merwedekanaal - fotograaf Jurjen Drenth
Foto: Jurjen Drenth