Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Leiden: Kooitunnel

Over het project

Naam project: Kooitunnel
Plaats: Leiden
Contactpersoon: Wendie Mooi, ontwikkelmanager
Marktpartij: Heijmans Vastgoed i.s.m. woningcorporatie De Sleutels

Omschrijving

Het plan maakt onderdeel uit van een herstructureringsopgave in Leiden Noord en is onderdeel van het project Kooiplein e.o. Het wijkontwikkelingsplan van Leiden Noord is de basis geweest voor het stedenbouwkundig plan van 2010. Dit is ook basis voor de overeenkomst tussen partijen (gemeente Leiden, Heijmans Vastgoed en woningcorporatie de Sleutels). De plandelen ten zuiden van de Willem de Zwijgerlaan zijn reeds gerealiseerd. De ontwikkeling van de noordelijke plandelen is nu aan de beurt.
Het bestemmingsplan biedt ruimte tot ca. 200 woningen en maximaal 1.350 m2 commerciële ruimte.

Prominent vraagstuk

Uitdagingen

 1. Managen van verschillende belangen (inhoudelijk en financieel) van de verschillende partners en grondeigenaren in dit gebied.
 2. Managen van de verschillende processnelheden en belangen van projecten zoals Leidse Ring Noord en aanleg Warmtenet in relatie tot de planontwikkeling van deelgebied 1 en 2.
 3. Het in balans houden van projectcomplexiteit (planning, financiële en uitvoeringsrisico’s) en integraliteit (kansen en kwaliteit). Niet alleen ontwerptechnisch, maar ook organisatorisch.

Bedreigingen

 1. Impact van regioproject Leidse Ring Noord in relatie tot schaal van dit project.
 2. Herziene wetgeving woningcorporaties.

Kansen

 1. Verbinden van ontwikkeling met (nieuwe) beleidsambities (o.a. woonnota, klimaatadaptatie, groenstructuur en duurzaamheidsambities).
 2. Programma alternatieven (verdichten i.r.t. woningbouwbehoefte).
 3. Parkeeroplossing/duurzame mobiliteit, toevoegen andersoortig programma.
 4. Verkennen van een bredere scope en samenwerking partijen omgeving.

Verwachting programma

 • Door het gezamenlijk opdoen van kennis en ervaringen, krijgen de partners in dit project de mogelijkheid om (sneller) een integrale oplossing te vinden, die zonder deze ervaringen niet of minder snel zou ontstaan.
 • Kennis waarmee we tot versnelling komen.
plesmanlaan