Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Zaanstad: MAAK-gebied Midden

Over het project

Naam project: MAAK-gebied Midden
Plaats: Gemeente Zaanstad
Contactpersoon: Marie-Louise Sanders
Marktpartij: n.n.b.

Omschrijving

Zaanstad streeft in het programma naar een transformatie van binnenstedelijke terreinen langs de Zaan, waaronder het bedrijventerrein Slachthuisbuurt, het voormalige Kan Palenterrein, de Hemmes en sportveld Oostzijderveld.
Met de transformatie beoogt de gemeente een nieuwe menging van wonen en werken, met accent op wonen voor verschillende doelgroepen. Het programma zoals dat nu in beeld is, leidt tot een toevoeging van circa 1000 woningen. Parallel daaraan willen we de verouderde aanwezige woningvoorraad (veelal sociale huur/lage WOZ-waarde) ingrijpend renoveren (van het gas en isoleren).

Prominent vraagstuk

Kansen zijn er vanwege de gunstige ligging (NS knooppunten, goede ontsluiting, aan de Zaan), bedreigingen hebben te maken met milieuzaken (vervuilde grond, bedrijven in de omgeving) waardoor financiële haalbaarheid gecompliceerd is.

Verwachting programma

  • Kennisuitwisseling
  • Met elkaar de diepte in gaan
  • Project vanuit meerdere invalshoeken bespreken
  • Contact met experts
Luchtfoto Hembrugterrein Zaanstad - bron gem Zaanstad