Banner stratenplan

Meedoen met een project?

Deelname aan het programma levert je nieuwe kennis, ervaring en een verbreding van uw netwerk op. Je kan je eigen project of cases inbrengen om samen met anderen mee aan de slag te gaan.

Hoorn: Poort van Hoorn en Hoorn Noord / Venenlaankwartier

Over het project

Naam project: Poort van Hoorn en Hoorn Noord / Venenlaankwartier (met als onderliggend project Holenkwartier – project marktpartij)
Plaats: Gemeente Hoorn
Contactpersoon: R. van Baar en M. Hömann
Marktpartij: Terra Marique bij het project Holenkwartier

Omschrijving

Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier draagt bij aan de stadsvernieuwingsopgave van Hoorn. Het doel van Hoorn-Noord/ Venenlaankwartier is het gebied te verbeteren tot een aantrekkelijke stadswijk voor iedereen met een passend aanbod, waarbij de kansen worden benut (ligging nabij centrum en vervoersknooppunt) met een verbetering van de fysieke samenhang. In het programma, waar fysiek, sociaal en economisch domein bij elkaar komen, wordt gekeken hoe een impuls te geven aan de wijk door te vernieuwen vanuit de sociale woningvoorraad, waar mogelijk te intensiveren met woningen (huur en koop) en te kijken naar de energietransitie, de klimaatadaptatie, en de levensloopbestendigheid van de woningvoorraad inclusief de herinrichting van het openbaar gebied. Onderdeel van het programma is intensieve samenwerking/participatie met de inwoners.

Poort van Hoorn: Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is hét mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden fietsers, automobilisten, bus- en treinpassagiers, wandelaars, bezoekers en dagjesmensen. Ieder met zijn eigen doel. Binnen het programma Poort van Hoorn werkt de gemeente Hoorn aan de versterking van het stationsgebied als mobiliteitsknooppunt. De bereikbaarheid wordt verbeterd en vervoersstromen worden beter op elkaar aangesloten, voor een snelle en comfortabele overstap.

De ligging, dicht tegen de prachtige historische binnenstad van Hoorn aan, geeft het gebied nóg een doel: het is dé rode loper voor de binnenstad van Hoorn. Door parkeren aan de noordkant van het station te concentreren in een parkeergarage maken we op strategische plekken in en aan de rand van de binnenstad ruimte om meer kwaliteit toe te voegen. Zo kunnen we een stadse woonwijk bouwen die de wijken met elkaar verbindt en die dichtbij alle voorzieningen ligt. Daarnaast maken we het stationsgebied een aantrekkelijk gebied om te verblijven met faciliteiten zoals een supermarkt. Link naar het filmpje en website: www.poortvanhoorn.nl.

Prominent vraagstuk

De grootste uitdaging is te voldoen aan de verschillende verwachtingen en belangen. De bestaande stad, de politiek, en andere stakeholders. Daarbij spelen ook regelgeving, financiën, innovatie en de opzet van organisatie een rol.

Verwachting programma

Leren van andere gemeenten/partijen en kennis met elkaar delen. Samenwerken en opzetten van netwerken.

Busstation-stationsgebied-Hoorn