Het is fijner samenleven in je wijk, als je zelf invloed hebt op je leefomgeving

Geef toekomstige inwoners invloed op hun leefomgeving. Lou Repetur (Movisie) laat met praktijkvoorbeelden zien hoe je dat kunt doen. Lees meer

Inzet gemeentelijk voorkeursrecht faciliteert gebiedstransformaties

Met een goede voorbereiding, planning, financiële- en communicatiestrategie helpt het voorkeursrecht gemeenten om samen met ontwikkelaars, corporaties en eigenaren stedelijke transformaties te realiseren. Lees meer

Lou Repetur (Movisie): "Geef mensen zeggenschap over hun leefomgeving"

“Als de sociale kwaliteit van woonwijken op orde is, maken we een wijk echt voor elkaar. Zo ontstaan sociale gemeenschappen en kan iedereen zich er thuis voelen.” Dat stelt Lou Repetur van Movisie. Lees meer

De kansen en knelpunten van binnenstedelijke vernieuwing

Gedeputeerde Liesbeth Grijsen en programma-voorzitter Jop Fackeldey gaan in gesprek over kansen en knelpunten voor nieuwe binnenstedelijke wijken. Lees meer

Verstandig verdichten in stationsgebieden

Veel stationslocaties bieden de mogelijkheid om te verdichten door extra woon- en werkruimte toe te voegen. Het stationsgebied in Zwolle laat zien hoe zo'n ontwikkeling eruit kan zien. Lees meer

Leren van gebiedsontwikkeling in een leerfabriek

De ooit grootste leerlooierij van Europa is getransformeerd tot een sfeervolle nieuwe woonwijk met een monumentale kern. Een werkbezoek aan het KVL-terrein toont de resultaten en geeft inzicht in de weg daar naartoe. Lees meer

Samen werken aan het beheersen van netcongestie is essentieel bij gebiedsontwikkelingen

Experts buigen zich bij de kennissessie Modernisering van het grondbeleid over bestaande en nog onbenutte instrumenten voor grondbeleid. Lees meer

Modernisering grondbeleid kan bij gebiedstransformaties veel tijd en kosten sparen

Experts buigen zich bij de kennissessie Modernisering van het grondbeleid over bestaande en nog onbenutte instrumenten voor grondbeleid. Lees meer

De verbonden stad is autoluw

Dordrecht en Amsterdam kozen ervoor gebiedstransformaties autoluw te ontwerpen en moe(s)ten daarvoor diverse hordes nemen. Lees meer

Tips voor publiek opdrachtgeverschap in de bouw

Marleen Hermans (TU Delft en BMC) bespreekt in een video het belang van goed opdrachtgeverschap. Lees meer

De wegen uit het stikstofdoolhof

Na het besluit over het Programma Aanpak Stikstof van de Raad van State lijkt niks meer mogelijk. Maar in de praktijk blijkt er toch meer te kunnen. Enno Been (Antea Group) geeft meerdere oplossingsrichtingen voor de stikstofproblematiek. Lees meer

Anticyclisch investeren in de woningmarkt

De woningmarkt en de bouw gaan gebukt onder stijgende bouwkosten en rentes en de slechtere verwachtingen over de Nederlandse economie. Kan anticyclisch investeren in gebiedsontwikkeling het tij keren? Lees meer

Wonen en werken mengen in transformatiegebieden

Bedrijventerreinen komen vaak in beeld om te transformeren naar gemengde woon-werk gebieden. Maar bedrijven kunnen en willen niet altijd zomaar verhuizen. Kunnen bedrijven en woningen in dezelfde wijk samengaan? En hoe kun je dat bereiken met oog voor ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid? Lees meer

Woningbouwcorporaties aan de slag met betaalbare woningen 

De woningbouwopgave is inmiddels voor ieder bekend, maar er is ook sprake van een groot tekort aan betaalbare woningen. Het vergroten van het aandeel betaalbare woningen heeft onlangs politieke prioriteit gekregen. Lees meer

Wat Lelystad ons leert over erfgoedbehoud

Een zorgvuldige omgang met erfgoed bij stedelijke transformatie kan de kwaliteit van een gebiedsontwikkeling versterken. In Lelycentre bespreken experts de waarde en het behoud van het nieuwe Post 65 erfgoed. Dit onroerend erfgoed uit de periode van 1965 tot 1990 vind je bij uitstek in dit oudste deel van Lelystad. Lees meer

Flexwoningen plaatsen: proces en financiële haalbaarheid

Het debat over flexwonen is veranderd. Een paar jaar geleden ging het vooral over nut en noodzaak; nu gaat het over de ‘hoe’ vraag. Hoe realiseren we snel, gemakkelijk en betaalbaar goede woningen waar mensen prettig kunnen wonen? Tijdens het Jaarcongres Stedelijke Transformatie beantwoorden Frank Wassenberg, Helen Amerika, Gertjan Wolleswinkel, Henk van Ramshorst en Joziene van de Linde deze vraag. Lees meer

Gezonde stedelijke omgeving, gezond leven!

Gezondheid raakt ons allemaal. Onze leefomgeving beïnvloedt onze sociale, mentale en fysieke gezondheid en draagt zo bij aan onze kwaliteit van leven. Maar hoe ziet een gezonde leefomgeving eruit? Wat komt er allemaal bij kijken en wat heb je ervoor nodig? Sanne Botterweg (Urban Sync), Ad de Bont (Urhahn) en Harwil de Jonge (Heijmans) laten hier hun licht over schijnen. Lees meer

Flexibele gebiedsontwikkeling ontrafeld

Leefstijlen, architectuur en gebruiksfuncties veranderen voortdurend. Zorg dat je stad, gebouwen en openbare ruimte steeds op verschillende manieren (en door steeds andere gebruikers) kunt gebruiken: dat is duurzamer dan ze blijven afbreken en vernieuwen. Lees meer

Maatschappelijk grondbeleid: investeren in plaats van renderen

Kijk vooral ook naar de maatschappelijke meerwaarde, het draait niet alleen om een sluitende grondexploitatie, aldus adviseur Guido Mertens. Lees meer

Stationsgebied Nijmegen op de schop

Het stationsgebied in Nijmegen gaat de komende jaren flink op de schop. Dat raakt inwoners en reizigers. Hoe hou je hen betrokken en hoe beperk je de overlast? Daarover ging een van de themasessies op het jaarcongres Stedelijke Transformatie. Lees meer