Gebiedsontwikkeling: Schaken op vele borden tegelijk

Rob Euwals

Nederland kent de komende jaren een enorme bouwopgave. Het is daarom belangrijk om bij integrale gebiedsontwikkeling vanaf het begin aandacht te hebben voor bredewelvaart. Lees meer

Voor de rekenaars

Jop Fackeldey

Projectontwikkelaars zijn alleen uit op geld. Gemeenten stapelen met ambities projecten dood. Deze uitspraken hoor ik nog steeds met enige regelmaat. Hardnekkige vooroordelen en niet altijd helemaal waar. Maar ze helpen niet. Gemeenten bouwen immers zelf geen huizen. Hugo de Jonge en de provincies evenmin. Overheid en markt hebben elkaar dus hard nodig om de woningbouwopgave voor elkaar te krijgen. Lees meer

Het gemak doet het meeste pijn

Hizir Cengiz

Op het jaarcongres Stedelijke Transformatie vertelde Hizir Cengiz over woningbouw, woningcorporaties, zijn leven in de Haagse Schilderswijk en het belang van het betrekken van jongeren bij de woningbouwopgave. Lees meer

The place to be; zoektocht naar binnenstedelijke locaties

Jop Fackeldey

Is een rijksinterventie nodig om sneller tot beschikbare bouwlocaties te komen? Het ministerie van BZK verkent de wenselijkheid en haalbaarheid van een Rijksgrondbedrijf, als onderdeel van de uitvoering van de NOVI. De ultieme oplossing of een schijnbeweging? Lees meer

De bakker en de binnenstad

Jop Fackeldey

Op sommige plekken past bescheidenheid, op andere plekken kun je wat meer uitpakken. De context van de omgeving blijft zo relevant om goed met elkaar te bepalen wat het beste waar past. Lees meer

Gedonder in de glazen: een lange zware storm op de woningmarkt

Jop Fackeldey

In de zeventiende eeuw hadden we het donderglas, een voorloper van de barometer. Te hoge druk zag je meteen. En kon zo maar leiden tot ongelukken. Nou dat ongeluk hebben we inmiddels al jaren op de woningmarkt. De prijzen stijgen en drukt de vloeistof inmiddels het donderglas uit. Lees meer

Uit de stikstoflockdown

Maarten Hoorn

Terwijl het water aan de lippen staat bij menig horecagelegenheid, cultuurhuis en sportvereniging door de coronalockdown, dreigen door de stikstoflockdown starters, lagere inkomens en steeds meer middeninkomens in de woningmarkt ten onder te gaan aan oplopende huur- en koopprijzen en enorme woningtekorten. Lees meer

De echte verandering met de Omgevingswet

Jop Fackeldey

‘Eenvoudig beter’ was ooit de slogan bij de introductie van de Omgevingswet. Het leven wordt eenvoudiger als het stelsel ‘af’ is. Dan kun je met een blik op de plankaart zien wat ergens wel of niet mag. En in de omgevingsvisie lezen wat de opvattingen van het bevoegd gezag zijn, ook voor die ingewikkelde binnenstedelijke ontwikkelingslocatie. Lees meer

Geld-verwaarden

Jop Fackeldey

Het is goed om breed te kijken welke waarden een gebiedsontwikkeling nog meer creëert. Is het een gouden kans om dat ene probleem op te lossen? Wees dan niet te bang om daar echt geld tegenover te zetten. Lees meer

Hoe de NOVI kan helpen

Jop Fackeldey

De NOVI is een paradox. Het is een centrale visie over opgaven die decentraal aangepakt moeten worden. Het Rijk zegt dat er een miljoen woningen bij moeten komen, maar gemeenten moeten dat doen. Volgens de Omgevingswet bindt de NOVI alleen het Rijk zelf. Toch hebben we decentraal in potentie ook veel aan deze visie, merken we vanuit het programma Stedelijke Transformatie. Als de NOVI drie kansen pakt… Lees meer

Een snufje schizofrenie voor de bouwopgave

Jop Fackeldey

Jaarlijks moeten er (kennelijk) zo’n zeventigduizend woningen bijgebouwd worden waarvan een groot deel binnenstedelijk. Natuurlijk wordt daarom veel gebouwd en getransformeerd, maar het laaghangend fruit is nu wel zo’n beetje geplukt. Ondertussen blijft de economie groeien en zijn er weer kantoren nodig. Inmiddels komen we er dus niet meer onderuit: de complexe locaties komen nu aan bod. En die zijn niet van vandaag op morgen gerealiseerd, dus we moeten écht de schouders eronder zetten. Lees meer

De vijf breekijzers voor gebiedstransformatie

Jop Fackeldey

Met binnenstedelijke transformaties willen we meer woningen realiseren. Maar waar begin je? Jop Fackeldey, voorzitter van het programma Stedelijke Transformatie deelt vijf breekijzers na een jaar samenwerken met ruim dertig projecten in het programma. Lees meer

Woningbouwopgave: nu actie nodig

Maarten Hoorn

1 miljoen woningen erbij tot 2040: een forse opgave. De druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Op korte termijn komt redelijk wat woningen beschikbaar, dus de neiging is misschien achterover te leunen. En hebben we in het verleden ook niet met deze opgave kunnen omgaan? Schijn bedriegt: er is nu actie nodig. Lees meer

Stedelijke transformatie: knelpunten benoemen, oplossen en daarvan leren!

Desirée Uitzetter

Sinds 2014 leven we bovendien in een (rijks)subsidieloos tijdperk. Dit maakt dat we nog slimmer moeten worden, maar tegelijkertijd ook realistisch moeten blijven over de mogelijkheden. Lees meer

De geschiedenis herhaalt zich: 1 miljoen woningen erbij

We staan met z’n allen voor een grote opgave: 1 miljoen woningen erbij tot 2040. De druk op de woningmarkt wordt steeds groter. Uit de hittekaart van BPD blijkt dat in veel grote en middelgrote steden een enorme vraag naar woningen is. Lees meer