Banner stratenplan

Kiezen voor werkgelegenheid én passende parkeeroplossingen

Meer werkgelegenheid is in het stationsgebied van Hilversum een belangrijke ambitie. Maar welk soort werkgelegenheid dan? En hoe ga je hier om met de parkeernormen? Tijdens de jaarlijkse programmabijeenkomst werd hierover met Gijs Savenije (projectmanager bij gemeente Hilversum) gebrainstormd in een aparte deelsessie.

Zo kun je omgaan met parkeernormen én meer werkgelegenheid creëren:

  • Bouw hoger of dichter, zodat je meer woningen in het betaalbare segment kunt realiseren én maatschappelijke plintvoorzieningen behoudt die financieel minder opleveren.
  • Trek een partij aan die financieel interessant is en als financieel ‘tegenwicht’ dient voor de maatschappelijke partijen.
  • Implementeer flexibiliteit/dubbelgebruik in het beleid van parkeernormen.

“Hilversum staat bekend als stad in ‘t Gooi. Het heeft een over het algemeen rijke bevolking, maar een deel heeft ook minder te besteden en heeft een andere samenstelling. Dat andere deel zie je terug in de wijk 1221”, vertelde Savenije tijdens de plenaire bijeenkomst. Hier zorgde ooit de industriële werkgelegenheid voor nabijgelegen arbeiders- en directeurswoningen, maar inmiddels heeft het fabriekswerk plaatsgemaakt voor andere vormen van wonen en werken. Door de grote behoefte aan woningen in Hilversum staan de werklocaties nu op de transformatielijst.

De gemeente heeft zes centrale opgaven voor 1221 vastgesteld. Zo moet de transformatie niet alleen meer ruimte voor woningen opleveren, maar ook meer werkgelegenheid. In 1221 is een groot aantal bewoners zelfstandige. Er wordt veel gewerkt aan de keukentafel, maar ook in de schuur of in een bedrijfsgebouw achter de woning. Daarbij is voor de grote groep praktijkgeschoolden de nabijheid van werkgelegenheid essentieel; een kwart van de werkenden in Hilversum-Oost (wijk 1221 en 1223) is aangewezen op de fiets als vervoersmiddel omdat autobezit of openbaar vervoer niet altijd (financieel) haalbaar is. Desondanks kampt de wijk momenteel ook met een grote parkeerdruk, waarvoor de transformatie ook een oplossing moet bieden.

Werkgelegenheid in een stationsgebied

Tijdens de deelsessie wordt eerst gevraagd naar de ambities van de gemeente; waarom wil de gemeente meer werkgelegenheid naar de spoorzone trekken? “De zorg bestaat dat Hilversum een echte woonstad aan het worden is”, reageert Savenije. “Werkgelegenheid is belangrijk voor de continuïteit en aantrekkelijkheid van de stad. Dit speelt ook in de politiek. Bepaalde typen kantoren blijven in trek. Maar er zijn ook kantoren waar minder vraag naar is.” Daarop wil Hilversum een passend antwoord bieden. Het gaat dan niet alleen om ruimten voor zelfstandigen, maar ook voor andere typen bedrijvigheid. Vanwege de ligging nabij het station kan 1221 daarmee verder reiken dan Hilversum.

Savenije vertelt dat bovendien de wens is om meer creatieve industrie naar het gebied te trekken. “Dat blijft een holy grail, maar we krijgen ook terug van ontwikkelaars dat er hier ook een grote kans is op leegstand.” Een Seats2Meet-concept of een groot bedrijvenpand zijn andere opties, maar blijken in de praktijk een lastig verhaal in 1221. “Het liefst hebben we ook meer maatschappelijke bedrijven, maar de prijzen laten dat niet toe.” Daarvoor krijgt Savenije tijdens brainstorm een tip: plaats maatschappelijke voorzieningen in de plint en door hoger te bouwen, kun je die voorzieningen bekostigen. Uitwisselen in de ruimte kan ook: plaats tegenover de maatschappelijke voorziening elders in het plangebied een functie terugkomt die de balans vereffent.

Parkeernormen aanpassen

Vaak wordt het aantal woningen aangepast aan de geldende parkeernorm. Dat staat een haalbare businesscase met regelmaat in de weg en in 1221 is het duidelijk dat anders kijken naar parkeernormen essentieel is; het komt namelijk steeds vaker voor dat er parkeerplaatsen leegstaan, zeker bij corporatiewoningen. De gemeente zelf overweegt op een aantal kleinere plots parkeren op maaiveld te realiseren om zo de kosten te drukken. “Maar dan gaat het weer ten koste van het groen in de openbare ruimte, de leefbaarheid en de gebiedskwaliteit”, zegt Savenije.

In de brainstormsessie wordt geopperd de parkeernorm te verlagen, maar ook te kijken naar dubbelgebruik van de parkeervoorzieningen. In dat geval kijk je voor parkeren naar het hele gebied als geheel in plaats van dat je kijkt naar parkeren per gebouw. Zo kun je vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Ook kun je uitwisseling stimuleren tussen plots en gebieden die naast elkaar liggen. Angst voor een parkeertekort kun je eventueel ‘parkeren’ door juist te denken in verschillende flexibiliteitsvormen.

Meer lezen over de aanpak in Hilversum?

Blijf op de hoogte

Wilt u automatisch op de hoogte blijven? Meld u dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.