Verdichten koppelen aan vergroenen

Het loont om gebieden – bij het creëren van meer woonruimte in steden – tegelijkertijd te vergroenen. Normen voor stedelijk groen bieden gebiedsontwikkelaars houvast. Slim gebruik van groenfinanciering draagt bij aan een gezonde businesscase. Ook is het belangrijk om ‘groen’ te verankeren in omgevingsvisie en – plan en om zuinig te zijn op bestaand groen. Deze en andere tips hebben we voor je op een rijtje gezet in het factsheet Verdichten en vergroenen. Daarin vind je ook links naar bruikbare handreikingen.

Download

Meer lezen

Als je je verder wilt verdiepen in dit onderwerp, lees dan ook:

Of kijk op:

  • Kennisportaal klimaatadaptatie
  • Klimaatadaptief bouwen met de natuur
    Op dit – op nieuwbouw gerichte – KAN-platform zijn projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten aangesloten om kennis te ontwikkelen en ervaringen te delen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde.
  • Data- en kennishub Gezond Stedelijk Leven
    Deze ‘hub’ laat met behulp van data de huidige en toekomstige situatie van gebieden op diverse aspecten zien, om zo ontwerpen te kunnen beoordelen op de bijdragen aan de gewenste doelstellingen.

Blijf op de hoogte!

Wil je automatisch op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.