Meer woningen: maak het voor elkaar

Zevende jaarcongres Stedelijke Transformatie

Tijdens het zevende jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we op zoek naar aanpakken en oplossingen om nieuwe binnenstedelijke wijken ‘voor elkaar te maken’. We zijn te gast bij de provincie Overijssel, waarmee we dit congres organiseren.

Complexe opgave, gestapelde ambities

De woningtekorten zijn groter dan ooit en de druk uit de samenleving neemt toe. We moeten snel meer woningen bouwen. Transformatie van gebieden in bestaande steden en dorpen biedt daarvoor veel kansen. Maar hoge kosten en gestapelde, complexe opgaven maken dat niet eenvoudig. Belangrijk dus dat overheden, corporaties en marktpartijen goed met elkaar samenwerken, zorgen voor realistische plannen en tempo maken met de uitvoering.

Bij gebiedstransformaties komt veel meer kijken dan het bouwen van woningen. We maken nieuwe binnenstedelijke wijken, waar bewoners straks met elkaar een nieuwe buurt vormen. Met plek voor voorzieningen, ontmoeting en werk. Bij het creëren ervan komen veel ambities samen: betaalbaarheid, duurzaamheid en bereikbaarheid. Het veranderende klimaat vraagt een andere opzet van de wijken. En de samenstelling van wijken verandert: met de vergrijzing zijn andere (zorg-)voorzieningen nodig. Ook is het belangrijk om verder te kijken dan de wijk zelf: een nieuwe ontwikkeling biedt kansen om de voorzieningen in naastgelegen wijken te versterken. En natuurlijk is het belangrijk rekening te houden met het huidige gebruik van bestaande functies in de gebieden.

Maak het voor elkaar

Tijdens het congres schetsen we de transformatieopgave. We gaan in op de vraag ‘hoe we het voor elkaar maken’. We leren van goede voorbeelden. We inspireren elkaar met briljante ideeën. En we gaan met elkaar in gesprek. Met als doel ervoor te zorgen dat we snel en effectief werken aan toekomstbestendige binnenstedelijke wijken, gebruikmakend van elkaars kracht.

Het congresthema ‘Maak het voor elkaar’ heeft een aantal dimensies met als gemene deler dat de mens centraal staat. We maken nieuwe woonwijken voor nieuwe gemeenschappen in steden en dorpen, met oog voor de behoeften van toekomstige generaties. We betrekken daarbij de huidige bewoners van de omliggende wijken en houden rekening met bestaande functies in de gebieden, zoals bedrijven, voorzieningen en natuur.

Details over het plenaire congresprogramma vind je hieronder. De onderwerpen die aan bod komen in de deelsessies, maken we drie weken voor het congres bekend.

Voor wie?

Voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.

Zien we jou op 18 april in Deventer?

Plenair programma

 • Meer woningen: maak het voor elkaar
  Job Fackeldey, Stedelijke Transformatie en Liesbeth Grijssen, provincie Overijssel

Bij de start van het congresprogramma daagt dagvoorzitter Jan Bart Wilschut de organisatoren Liesbeth Grijsen, gedeputeerde in Overijssel en Jop Fackeldey, voorzitter stedelijke transformatie uit om hun visie te geven op wat ons de komende jaren te doen staat.

 • Van Gasfabriek tot innovatief Center
  Lars Wijnhoud, gemeente Deventer

De Gasfabriek is sinds 2015 een inspirerend evenemententerrein. De bijeenkomsten in de voormalige fabriekspanden trekken maandelijks grote aantallen bezoekers: ondernemers en professionals uit overheid en onderwijs die op zoek zijn naar nieuwe energie en ideeën, nieuwe contacten en business. Lars Wijnhoud, wethouder in Deventer, vertelt hoe deze plek zich ontwikkelde tot bruisende ontmoetingsplek en vestigingsplaats voor 75 innovatieve ondernemingen.

 • Tips voor sociale kwaliteit in nieuwe woonwijken
  Lou Repetur, Movisie

“Als de sociale kwaliteit van woonwijken op orde is, maken we een wijk echt voor elkaar. Zo ontstaan sociale gemeenschappen en kan iedereen zich er thuis voelen.” Dat stelt Lou Repetur, directeur Movisie. Maar hoe bepaal je wat sociale kwaliteit is? Waar moet je op letten in een nieuwe wijk? En hoe zorg je ervoor dat ook kwetsbare personen zich thuis voelen, nu en in de toekomst? Repetur geeft je praktische tips voor nieuwe woonwijken, gebaseerd op lessen uit onder andere het programma Wij in de Wijk.

 • Conflicterende belangen benutten als kans
  Vincent Taapken, New Industry Development

Vincent Taakpen, oprichter van New Industry Development, laat zien hoe je tot realisatie van gebiedsontwikkelingen en woningbouw kunt komen, ook als je aandacht geeft aan sociale duurzaamheid. Hij laat zien hoe je de verschillen in belangen kunt ombuigen tot kans. En hoe je een ‘conflicterend’ belang constructief kunt inzetten. Ontdek hoe je dat organiseert en welke rol verschillende organisaties daarin kunnen nemen.

 • Inspiratie voor vernieuwende aanpakken van de woningbouwopgave
  De Fountainheads

Meer woonruimte creëren is een complexe opgave. Een open mind en out of the box aanpakken zijn nodig om dat ‘voor elkaar te krijgen’. De Fountainheads geven daar bij de afsluiting van het congresprogramma hun eigen draai aan: ogen openen, verwonderen en de geest verrassen is hun devies. Gebruik deze dosis inspiratie als je wilt komen tot nieuwe aanpakken voor de woningopgave.

Map for De Gasfabriek, Zutphenseweg 6, Deventer

Meer woningen: maak het voor elkaar

Zevende jaarcongres Stedelijke Transformatie

Tijdens het zevende jaarcongres van het programma Stedelijke Transformatie gaan we met elkaar op zoek naar aanpakken en oplossingen om nieuwe binnenstedelijke wijken ‘voor elkaar te maken’. Lees meer

Kom je ook naar het jaarcongres Stedelijke Transformatie?
Meld je dan snel aan!