Transformatie Maasterras Dordrecht

Dordrecht bouwt aan het Maasterras, een strategische plek zowel in de stad als in de regio. Een plek die ook serieuze milieuvraagstukken kent, waaronder een zeer forse geluidbelasting. Tegelijkertijd zet de gemeente in om grote aantallen woningen te plannen in een autoluwe omgeving. Ga mee op projectbezoek waarin je alles hoort over de opgave en uitdagingen van de transformatie van dit bijzondere stukje Dordt aan de Oude Maas.

Maasterras gemeente Dordrecht

De komende jaren bouwt de gemeente Dordrecht een compleet nieuwe groene en duurzame woonwijk tussen het spoor, de snelweg A16, Krispijn en de Oude Maas: Maasterras. Het huidige bedrijven- en rangeerterrein met dijkwoningen en woonwagens transformeert in een autoluwe, parkachtige omgeving met ruimte voor bedrijvigheid, voorzieningen en circa vierduizend woningen. De ambitie is een optimale verbinding met het station, de binnenstad van Dordrecht, de rivieroever, Zwijndrecht en daar voorbij. Architectenbureau Mecanoo maakte de Ontwikkelvisie voor de Spoorzone Dordrecht. Deze ambitie is inmiddels vertaald in een stedenbouwkundig masterplan. Daarnaast is een omgevingseffectrapportage opgesteld ten behoeve van het ontwerp-bestemmingsplan. Ook zijn reeds de eerste stappen in de marktconsultatie gezet. De selectie van de marktpartij moet leiden tot een publiek-private samenwerking.

In het Maasterras komen vele vraagstukken van een complexe transformatie samen:

  • verplaatsen dan wel saneren van een spooremplacement en bedrijven
  • er is Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd op bestaande bebouwing in het gebied
  • er is sprake van bodemvervuiling
  • het is een geluidbelaste omgeving in de nabijheid van de A16
  • over het spoor vervoer van gevaarlijke stoffen
  • de beoogde mobiliteitstransitie vraagt om mobiliteitshubs die ook een stadsbrede functie krijgen
  • klimaatadaptatie is een bijzondere opgave in dit project: het inrichten van het Maasterras als schuilplaats voor de Dordtse bewoners, mocht de stad overstromen.

Programma

Tijdens dit projectbezoek nemen Peter Kramer (projectleider Maasterras) en Roelf Bollen (stedenbouwkundige) ons mee in de opgave van en uitdagingen bij de transformatie van dit bijzondere stukje Dordt aan de Oude Maas. Na een korte introductie maken we een excursie naar het toekomstige Maasterras. We sluiten af met een borrel.

Voor wie?

Deze kennissessie is interessant voor gemeenten, provincies, corporaties, marktpartijen, kennisinstellingen en andere partijen die werken aan binnenstedelijke transformatieprojecten.

Interessant?

Meld je dan alvast aan en noteer de datum in je agenda.

Blijf op de hoogte

Wil jij automatisch op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Nationaal Onderwijsmuseum, commissiekamer
Burgemeester de Raadtsingel 97, 3311 JG Dordrecht

Transformatie Maasterras Dordrecht

Ga mee op projectbezoek waarin je alles hoort over de opgave en uitdagingen van de transformatie van dit bijzondere stukje Dordt aan de Oude Maas. Lees meer

Je kan je aanmelden via deze link.