Ontwikkeling stationsgebieden

Stationsgebieden zijn veel meer dan alleen mobiliteitsknooppunten. Ze zijn voor de stad als geheel van grote waarde. Vaak vormen deze gebieden een brug naar het centrum van de stad en ze zijn goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Verstedelijking rondom het station is interessant; voor het realiseren van passende banen, gevarieerde voorzieningen en het bouwen van woningen. Dat verklaart de wens om stationsgebieden te verdichten met vastgoed en woningen en waar mogelijk ook de kwaliteit van de openbare ruimte te verbeteren. Dit webinar zoomt in op de vraag: hoe kunnen de bij de ontwikkeling van stationsgebieden betrokken partijen zorgen voor een optimale balans tussen mobiliteit, woningbouw, leefomgeving en kwaliteit van de openbare ruimte?

Programma

Tijdens de webinar bespreken we welke partijen actief zijn in de stationsomgeving en hoe zij daar samenwerken. Aan de hand van de praktijkcase ‘stationsgebied in Zwolle’ gaan we met elkaar in gesprek over de rol en ontwikkeling van de stationsgebieden.

In het Ontwikkelkader voor de Spoorzone Zwolle beschrijft de gemeente de ambities voor dit gebied. In gebiedscoalities met eigenaren is dit Ontwikkelkader uitgewerkt in Nota’s van Uitgangspunten voor de diverse deelgebieden. Voor één van deze deelgebieden heeft NS op basis van de Nota van Uitgangspunten een tender uitgeschreven. Binnenkort wordt bekend welk team de tender heeft gewonnen.

  • Doesjka Majdandzic, stedenbouwkundige bij de gemeente Zwolle introduceert de casus Spoorzone Zwolle. Zij gaat in op de visie op de openbare ruimte in de spoorzone, die de samenhang tussen ‘zachte’ waarden als biodiversiteit, gezondheid en ontmoeten én ‘harde’ waarden als klimaatadaptatie borgt.
  • Jos van den Hende, als adviseur vanuit het Bureau Spoor¬bouwmeester betrokken bij de ontwikkelingen in Zwolle. Jos belicht de noodzaak om bij verdichting oog te blijven houden voor de bereikbaarheid van stad en station. Terwijl de druk op de ruimte toeneemt moet het stationskwartier primair een hele aantrekkelijke verblijfs- en leefkwaliteit krijgen.
  • Marnix van Delft is als regiomanager Zuid-Holland bij Synchroon betrokken bij meerdere ontwikkelingen van stationsgebieden. Hij vertelt over de wijze waarop ontwikkelaars samenwerken met andere partijen, naast de beoogde vastgoedontwikkeling, aan de kwaliteit en leefbaarheid van deze bijzondere plekken in de stad.

Voor wie?

Dit webinar is bedoeld voor partijen die betrokken zijn bij stedelijke transformaties; in het bijzonder: woningbouwcorporaties, gemeenten, provincies, ontwikkelaars en financiers.

Interessant?

Meld je dan alvast aan en noteer de datum in je agenda.

Blijf op de hoogte

Wil jij automatisch op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for

Ontwikkeling stationsgebieden

Leer hoe je bij de ontwikkeling van stationsgebieden kan zorgen voor een optimale balans tussen mobiliteit, woningbouw, leefomgeving en kwaliteit van de openbare ruimte. Lees meer

Je kan je aanmelden via deze link.