Banner stratenplan

Tips voor publiek opdrachtgeverschap in de bouw

Goed opdrachtgeverschap is belangrijk voor het succes van een project, een programma of een gebiedsontwikkeling. “We leren met z’n allen dat de samenwerkingsverhoudingen die we vroeger aan het vormgeven waren niet meer werken. Omdat we te maken hebben met gestapelde opgaven vraagt het veel meer programma-aansturing, procesmanagement en het wegen van belangen”. Deze en andere tips komen naar voren in dit video-interview met Marleen Hermans (TU Delft en BMC).