Transformatie Zuidplein Rotterdam

Rondom het Zuidplein in Rotterdam vindt een grootschalige gebiedsontwikkeling plaats. Sinds 2016 maakt het gebied een grote transformatie door. Denk aan een nieuw Kunstenpand met theater en bibliotheek, een 50-meterzwembad, herinrichting van het bus- en metrostation en een aantal nieuwe woningen. Ook kreeg Winkelcentrum Zuidplein een upgrade. Tijdens dit projectbezoek bekijken we hoe zo’n grootschalige gebiedsontwikkeling – met veel verschillende functies, partijen en belangen – ‘tijdens de verbouwing’ toch kan blijven functioneren. Dit projectbezoek is een gezamenlijk initiatief van het programma Stedelijke Transformatie en Kern.

Programma

  • Transformatie van het winkelgebied

De herontwikkeling van het Zuidplein is in volle gang. Het vernieuwde Winkelcentrum Zuidplein is inmiddels is als één van de grootste overdekte winkelcentra klaar voor de toekomst. Francoise Dechesne (directeur VvE Winkelcentrum Zuidplein) neemt je mee in de aanpassingen en uitbreidingen die zijn gedaan. Ook gaat zij in op de samenhang tussen het winkelcentrum en de totale gebiedsontwikkeling van Zuidplein. Doel daarvan is de synergie met de omliggende functies optimaal te benutten.

  • Inzicht in de totale gebiedsontwikkeling

Wouter van de Braak (Hart van Zuid / Heijmans) geeft een toelichting op de totale gebiedsontwikkeling van het Zuidplein. Hij gaat in op de samenhang van alle verschillende voorzieningen en functies in het gebied dat een kwaliteitsverbetering ondergaat. Niet alleen de gebouwen, maar ook de openbare ruimte zijn aangepakt. Na de herontwikkeling staat de voetganger centraal in het gebied. Ook is er een aantal woningen gebouwd. Van de Braak laat zien op welke manier de planvorming en de uitvoering hebben plaatsgevonden, hoe de omgeving bij de plannen is betrokken en wat de PPS-constructie inhoudt.

Voor wie?

Dit projectbezoek is interessant en toegankelijk voor iedereen die werkt aan herstructurerings- en transformatieopgaven. We focussen primair op de transformatie van winkelgebieden.

Ook professionals die werken aan ander type herstructurering, transformatie of herontwikkeling zijn van harte welkom. Veel lessen en vraagstukken over bijvoorbeeld samenwerking, financiën en kwaliteit van de leefomgeving zijn ook voor hen interessant.

Blijf op de hoogte

Wil jij automatisch op de hoogte blijven? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief of volg ons op Twitter of op LinkedIn.

Map for Zuidplein Rotterdam

Transformatie Zuidplein Rotterdam

Ga mee op projectbezoek naar de grootschalige gebiedsontwikkeling rond Zuidplein in Rotterdam. Lees meer

Je kan je aanmelden via deze link.